İbrahim Odak

Deneyim

İbrahim, KPMG Türkiye - Bilgi Teknolojileri (BT) Danışmanlığı bölümünde kıdemli müdür olarak görev yapmaktadır.

BT Yönetişimi, iş stratejisi geliştirme ve BT Proje Yönetimi konularında güçlü bir deneyime sahiptir.

Uluslararası BT güçlendirme, BT dönüşüm, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) kurulum ve adaptasyon projelerinde proje yöneticisi, test yöneticisi ve değişiklik yöneticisi rollerinde görev almıştır.

ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) geliştirme, uygulama, gözden geçirme ve iyileştirme projeleri yönetmiştir.

Proje Yönetim Ofisi (PMO) kurulumu, uluslar arası proje yönetim metodolojilerinin uyarlanması ve uygulanması projelerinde yer almıştır.

Farklı sektörlerde mevcut iş süreçlerinin analiz edilmesi, geliştirilmesi ve yeni süreçlerin tasarlanması çalışmalarında yürütmüştür.

Yasal düzenlemeler ve uluslararası standartlar (CoBIT, KVKK) çerçevesinde BT uyum projelerinde yer alarak durum değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirmiştir.

Robotik Süreç Otomasyonu (Robotic Process Automation – RPA) uygulama ve süreç analizi, proje yönetimi çalışmalarında yer almıştır.

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

Lisans, Bilgisayar Mühendisliği, Boğaziçi Üniversitesi, 2008

Project Management Professional (PMP)

Certified Information System Auditor (CISA)

ISO/IEC 27001 LA

ISO/IEC 22301 LA