İmge Gültekin

Deneyim

KPMG Danışmanlık bölümünde Kıdemli Müdür olarak görev yapmaktadır. KPMG Türkiye bünyesine katılmadan önce, Zorlu Holding İç Denetim Bölümünde ve başka bir «Big 4» firmasının Denetim Bölümünde çalışmıştır. İç Denetim, İç Kontrol, Kurumsal Risk Yönetimi konularına ilişkin çalışmalarda yer almıştır. Finansal denetim, muhasebe standartları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) konularında tecrübe sahibidir. Farklı sektörlerde olmak üzere mali işler, satış, depo, lojistik, planlama, satın alma, insan kaynakları gibi süreç bazında projeler gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirdiği projeler kapsamında;

İç kontrol sistemlerinin kurulması ve etkinliğinin değerlendirilmesi,

Politika, prosedür ve iş akışlarının oluşturulması,

Yetki ve delegasyon çerçevesinin oluşturulması,

RACI matrislerinin hazırlanması,

Kurumsal risk yönetimi çalışmaları,

Sarbanes Oxley (SOX) standartları kapsamında denetim çalışmaları,

İç denetim çalışmalarının gerçekleştirilmesi, raporlanması ve sunulması,

İç denetim fonksiyonunun Uluslararası İç Denetim Standartları kapsamında uygunluğuna ilişkin Kalite Güvence Değerlendirmesi çalışmalarının yapılması üzerine deneyimi bulunmaktadır.

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

Yüksek Lisans, İstanbul Bilgi Üniversitesi, MBA

Lisans, Marmara Üniversitesi, İşletme

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM)

Yabancı Dil İngilizce