Kerem Vardar

Deneyim

 • KPMG Finansal Risk Danışmanlığı Bölümü altında UFRS 9 Dönüşüm (Sınıflandırma ve Ölçme ile Değer Düşüklüğü) projelerini yönetmekte (Projeler; TFKB, Akbank, Denizbank, Yapı Kredi)
 • Finansal hizmetler sektöründe 10 yılı aşkın tecrübesiyle bankacılık sektöründe uzmanlığı bulunmaktadır (New York’ta 18 ay) Bankacılık sektörü ağırlıklı olmak üzere finansal hizmetler sektöründe geniş sektörel tecrübeye sahiptir
 • Bir yatırım bankasında CFO yardımcısı olarak 2 yıl profesyonel tecrübesi bulunmaktadır.
 • Aktif Pasif Komitesi, İcra Komitesi ve Satın Alım Komitesi üyeliği.
 • Müşteri portföyü çoğunlukla hem yurt içinde hem de yurt dışında faaliyet gösteren banka ve diğer finans kurumlarından oluşmaktadır
 • Bankacılık, diğer finansal hizmetler ve telekomünikasyon sektöründe yer alan şirketlerin denetiminde 10 yılı aşkın tecrübeye sahiptir.
 • UMS eğitimleri hazırlamış (özellikle UMS 39, UMS 32 ve UFRS 7) ve bu eğitimleri Sermaye Piyasaları Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu denetçilerine sunmuştur Finansal sektörde birçok inceleme projesine katılmıştır.
 • Rayiç değer hesaplama uzmanı olarak çalışmıştır. Model ve diğer araçların kullanımıyla türev ürünleri ve finansal araçları değerleme tecrübesine sahiptir
 • Riskten korunma muhasebesi (Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Koruma ve Nakit Akış Riskinden Korunma) konusunda danışmanlık hizmeti sağlamıştır
 • Yıllık bütçelerin hazırlanmasında yer almaktadır ve bütçe hazırlama sürecinde yer alan bütün tarafların koordinasyonundan sorumludur
 • İş Planlarının ve İş Modellerinin hazırlanmasına katılarak olası alıcılar için finansal tabloların geleceğe dönük sonuçlarının tahmin edilmesi çalışmalarında yer almıştır
 • Türkiye’deki muhasebe uygulamaları ve SPK Finansal Raporlama Standartları’nın yanı sıra UFRS ve US GAAP konularında tecrübe sahibidir.

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

 • Koç Üniversitesi, Matematik ve İşletme (Çift Ana Dal),2004
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM)
 • Amerika’da geçerli olan CPA sertifikası
 • SPK Bağımsız Denetim Lisansı