Kürşat Aslan

Deneyim

Kürşat Aslan, kariyerine 2014 yılında bankacılık sektöründe denetim ekibinde yaklaşık 3 yıllık şube ve genel müdürlük süreç denetimleri ile başlamış ardından veri analitiğinin denetim süreçlerinde daha aktif ve etkin kullanılması amacıyla Veri Analitiği Kontrol ve Metodoloji departmanı kurulum sürecinde yer almış ve ilgili departmanda denetim metodolojisi, veri analitiği, modelleme ve RPA otomasyonları ile iş kalitesini iyileştirmeyi ve optimum verimlilikle sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik Kural Bazlı Kontrol Modeli Projesi, Şube Risk Skoru Modelleme ve Trend Analizi Projesi, Kredi İşlemlerinde Bulgu Tahminleme Modeli Projes, Personel Suistimal İzleme ve Kontrol Modeli Projesi, Log Modelleme ve Kontrol Projesi ve çeşitli RPA Projelerini gerçekleştirmiştir.

KPMG bünyesinde ise Veri, Analitik ve Dijital Hizmetler ekibinde Kıdemli Müdür olarak görev yapmaktadır. Türkiye’nin önde gelen Bankacılık, Sigorta, Telekom, Otomotiv, Enerji gibi farklı sektörlerinde yer alan organizasyonlarında veriye dayalı stratejileri hayata geçirebilecek iş modellerini dönüştüren çözümler sağlamak üzere veri ve yapay zeka yönetişimi, ileri analitik, denetim ve sürekli izleme analitiği alanlarında projelerinde rol almıştır. Bu projelerde kurumların veri yönetişimi mevcut durum ve olgunluk değerlendirmesi ve yol haritası oluşturulması, veri yönetişimi çerçeve tasarımı (operasyonel çerçeve, roller ve sorumluluklar vb.), veri yönetişimi organizasyon modelinin oluşturulması, strateji, politika, prosedür ve süreçlerinin hazırlanması, veri yönetişimi ölçüm metriklerinin (KPI, SLA'lar) hazırlanması ve veri yönetişimi teknoloji seçimi (RFI, RFP, POC hazırlama ve değerlendirme) gibi çalışmalarda yer almıştır. Ayrıca kurumların denetim süreçlerinde veri ve analitik yöntemlerin etkin olarak kullanılması ve ileri analitik yöntemler ile sürekli izleme sistemlerinin tasarlanmasına ilişkin çalışmalarda yer almıştır.

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

Yüksek Lisans, Muhasebe Denetimi, Marmara Üniversitesi, 2016

Lisans, İşletme, Marmara Üniversitesi, 2013 CICS-Certified Internal Control Specialist

RPA Business Analysis Fundamentals