Murat Sedef

Deneyim

TEKNOLOJİ ve VERİ alanlarında; Üst düzey bankalar ve sigorta şirketleri için UFRS 9 ve 17 teknoloji seçimi ve / veya uygulama projeleri UFRS 17 bulut (cloud) ürün geliştirmesi Poliçe yönetimi ve bireysel emeklilik sistemi değerlendirmesi ve çoklu sigorta şirketleri için seçim yapılması Test yönetimi ve lider sigorta şirketi için bir dönüşüm projesinin test faaliyetlerinin yürütülmesi BT servis yönetimi teknoloji seçimi Çeşitli büyük şirketler için veri yönetişimi çerçevesi, tasarımı, teknoloji seçimi ve uygulaması Geliştirme faaliyetleri de dahil olmak üzere üst düzey bir banka için müşteri ana veri yönetimi ve müşteri veri kalitesi projesi Komisyon ve teşvik yönetim sistemi seçimi ve uygulaması BT servis yönetimi (ITSM) süreç tasarımı, ütün seçimi ve farklı sektörlerdeki çeşitli şirketler için uygulaması Farklı sektörler için BT strateji planlaması

FİNANSAL HİZMETLER alanında ; Orta ve büyük ölçekli şirketler için UFRS 9 fark analizi ve etki çalışması Orta ve büyük ölçekli bankaların yanı sıra en büyük bankalar için UFRS 9 metodolojisi, modeli, çalışma modeli ve teknoloji uygulaması Sigorta şirketleri için UFRS 17 fark analizi ve etki çalışmaları Ödeme sistemleri şirket kurulumu Yönetişim çerçevesi tasarımı ve uygulamaları Sigorta süreç değerlendirmesi (strateji, yeterlilik, teknoloji ve yönetişim) Sigorta sistemleri değerlendirme projeleri Sigorta şirketi için İş Süreç Analizi ve iş süreçleri yeniden yapılandırma (BPR) faaliyetleri Veri yönetişimi değerlendirme çalışmaları Türkiye’deki orta ve büyük ölçekli bankalar için veri yönetişimi çerçeve tasarımı ve uygulamaları Üst düzey bir banka için veri kalitesi iyileştirme ve ana veri yönetimi projesi Sigorta sektöründe stratejik planlama

PORTFOLYO ve PROJE YÖNETİMİ alanlarında; Finansal şirketler için BT proje yönetim ofisi ve / veya kurumsal proje yönetim ofislerinin kurulması ve yürütülmesi Banka, kamu kurumları, TelCo ve belediyelerin ticaret birliği için ödeme sistemleri platformu şirket kurulumu programının yönetimi Birinci ve ikinci seviye bankaların finansal modelleme, teknoloji seçimi ve uygulama projelerinin yönetimi Yeni yazılım ürün geliştirme projesinin yönetimi Sigorta sektöründe teknoloji dönüşümü ve raporlama projelerinin yönetimi Önde gelen bir ağır metal sanayi şirketinin tedarik zinciri dönüşüm programı için proje yönetim ofisinin kurulması Üst düzey bankaların veri ile ilgili projelerinin yönetimi (veri yönetişimi, veri kalitesi, ana veri yönetimi projeleri gibi)Eğitim, Lisans & Sertifikaları

Lisans, Yönetim Bilişim Sistemleri, Marmara Üniversitesi, 2006

Sertifikalar ; PMP, ITIL (foundation level) ve TOGAF

Eğitmenin verdiği eğitim henüz tanımlanmamıştır.