Nazem Öncel

Deneyim

2010 yılında KPMG bünyesine katılmıştır.

KPMG Türkiye Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri Departmanında Direktör olarak görev yapmaktadır.

KPMG bünyesine katılmadan önce 4 seneye yakın bir süre gümrük müşavirliği sektöründe hizmet veren bir firmada finans ve muhasebe uzmanı olarak görev yapmıştır.

Toplam 12 yıllık çalışma deneyimi süresinde ağıdaki konularda uzmanlaşmıştır.

  • Muhasebe Hizmetleri
  • Vergi Hizmetleri
  • Bordro Hizmetleri
  • Finansal Raporlama
  • UFRS Raporlama
  • Muhasebe ve Raporlama sistemlerinin kurulması
  • Çeşitli Danışmanlık Hizmetleri

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – İktisat Bölümü

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) unvanına sahiptir

Eğitmenin verdiği eğitim henüz tanımlanmamıştır.