Oğuzhan Önsöz

Deneyim

• 2017-2021 yılları arasında Ernst&Young vergi bölümünde görev almıştır.

• 2021 yılında Mazars firmasına transfer olarak burada vergi hizmetleri müdürlüğü görevini yürütmüştür.

• 15 Mayıs 2023 tarihinde KPMG firmasına vergi tasdik hizmetleri müdürü olarak katılmıştır.

• Tam Tasdik hizmetleri kapsamında çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kurumlara Türk vergi mevzuatına yönelik denetimlerde bulunarak vergisel risklerin belirlenmesi ve çözüm yolları sunulması konularında çalışmalar yapmıştır.

• Otomotiv, enerji, üretim ve demir-çelik sektörlerinde uzmanlaşmıştır.

• Özellikle Ar-Ge ve yatırım teşvik uygulamaları ile serbest bölgeler konusunda deneyim sahibidir.

• Mesleki platformlarda yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

• Lisans : İstanbul Üniversitesi, İktisat Bölümü

• Yüksek Lisans : Bursa Teknik Üniversitesi, Uluslararası Ekonomi Politikası Bölümü

• Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) unvanına sahiptir.