Ramazan Yurtvermez

Deneyim

KPMG’deki Kariyerine 2009 yılında başlamıştır. Geniş sektörel deneyimi enerji, ambalaj, gıda, ilaç, demir-çelik gayrimenkul, teknoloji, taşımacılık ve sigorta sektörlerini içerir. Türkiye’deki muhasebe uygulamaları ve SPK Finansal Raporlama Standartlarının yanı sıra UFRS ve US GAAP konularında da kapsamlı bir bilgiye sahiptir.


Eğitim, Lisans & Sertifikaları

Marmara Üniversitesi, Sermaye Piyasası,2008

Marmara Üniversitesi, Muhasebe Denetimi, 2009

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Sigorta Sektörü Bağımsız Denetim Lisansı

KGK Bağımsız Denetçi Lisansı

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Üyesi

Muhasebe Uzmanları Derneği Üyesi