Selda Kara

Deneyim

Selda Kara, 2015 yılında KPMG Türkiye’de Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri Bordro Bölümü’ne Asistan olarak çalışmaya başlamıştır.

2016 yılında KPMG Türkiye’de Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri Bordro Bölümü’nde Bordro Uzman Yardımcısı olarak görev yapmış, personel bordrolama, SGK süreçlerinden sorumlu olmuştur.

2017 yılında KPMG Türkiye’de Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri Bordro Bölümü’nde Bordro Uzmanı olarak görev yapmış, 10 şirket, 1200 çalışana ait bordrolama süreçleri ve SGK süreçlerinden sorumlu olmuştur.

2020 yılında KPMG Türkiye’de Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri Bordro Bölümü’nde Bordro Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış, 17 şirket, 1500 çalışana ait bordrolama süreçleri ve SGK süreçlerinden sorumlu olmuştur.

2022 yılında KPMG Türkiye’de Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri Bordro Bölümü’nde Bordro Müdürü olarak görev yapmakta, 34 şirket, 2905 çalışana ait bordrolama süreçleri ve SGK süreçlerinden sorumludur.

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

Trakya Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi