Sezgin Topçu

Deneyim

  • Sezgin Topçu, 2007 yılından bu yana KPMG ’de çalışmakta, Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık departmanında Direktör olarak görev yapmaktadır.
  • Sezgin, CIO Danışmanlık Hizmetleri, BS Strateji Geliştirme, Proje Yönetimi, Risk Yönetimi konularında deneyimlidir.
  • KPMG Deneyimleri arasında Bilgi Sistemleri (COBIT, SoX ve ISO27001) ve Bankacılık Süreçleri denetimi ve iyileştirilmesine ilişkin denetim, danışmanlık ve eğitim hizmetleri yer almaktadır. 
  • Sezgin, Bilgi Sistemleri denetimi kapsamında birçok ulusal ve uluslar arası bankalarda yasal denetim çalışmalarına katılmış ve denetim projeleri yürütmüştür. Görev aldığı denetim projelerinde bankaların Bilgi Teknolojileri süreçlerinin COBIT çerçevesine uyumunun değerlendirilmesi, süreçlerin olgunluk seviyelerinin belirlenmesi, eksikliklerin tespit edilmesi ve raporlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmiştir.
  • Sezgin, aynı zamanda bankaların iş süreçlerini ve bu iş süreçlerinde tasarlanmış olan uygulama kontrollerinin etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik denetim projeleri yürütmüştür. Bu denetim çalışmaları kapsamında, süreçlerin tasarımını ve iş akışlarının değerlendirilmesi, olası hatalı ve riskli konuların ortaya çıkarılması, tespit edilen kontrollerin, eksikliklerin ve iyileştirici önerilerin raporlanması konularında proje ekip lideri olarak görev almıştır.
  • Sarbanes-Oxley (SOX) ve ISO27001 standartları kapsamında yasal denetim projelerinde ekip lideri olarak görev almış olup, telekomünikasyon sektöründe bilgi sistemleri ve iş süreçlerinin SOX ve ISO27001 standardına uyumunun değerlendirilmesine yönelik çalışmaları yürütmüştür. Bu kapsamda çalışmaların yürütülmesi, koordinasyonun sağlanması, tespit edilen kontrol ve eksikliklerin raporlanması temel sorumlulukları arasında yer almaktadır.
  • Bilgi sistemleri denetimi kapsamında, birçok farklı sektörde faaliyette bulunan firmalarda BT Süreçlerinin olgunluk seviyesinin artırılmasına yönelik BG Genel Kontrolleri denetim ve danışmanlık çalışmalarını yürütmüştür.

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

  • Lisans, Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, 2007
  • Yüksek Lisans, Boğaziçi Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, 2012
  • Sertifikalar CISA, CRISC, CRMA, ISO27001 LA