Sina Karagöz

Deneyim

Sina finansal ve finansal olmayan sektörlerde, bilgi teknolojileri (BT) süreçleri ile ana ve destek iş süreçleri üzerinde denetim ve danışmanlık projelerinde görev almıştır. Bu alanlarda, Big Four denetim ve danışmanlık metodolojilerinin, BDDK mevzuatının, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) mevzuatının, Risk Merkezi mevzuatının, Sarbanes-Oxley (SOX) Uygunluk Denetimi standardının, COBIT çerçevesinin, ISAE 3402 standardının, ISO27001 standardının ve mutabık kalınmış prosedürlerin referans alındığı denetim, uyumluluk, optimizasyon, tasarım, dönüşüm, uyumlandırma ve uygulamaya alma projelerine katılmıştır.

Sina, BT Risk Yönetimi, BT Stratejisi ve Planlaması, ITIL Servis Yönetimi Uygulamaları, BT Denetimi ve Değerlendirmeleri, BT Yönetişimi, BT Stratejisi, Üçüncü Taraf Değerlendirmeleri, Sarbanes-Oxley (SOX) Denetimleri, ISO 27001 Bilgi Güvenliği, ISO 22301 İş Sürekliliği, KVKK /GDPR Uyum Danışmanlığı, Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği (VDA) TISAX Denetimi ve Uyum Danışmanlığı gibi konularda profesyonel tecrübeye sahiptir.

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

Lisans, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İşletme Enformatiği (Tam Burs)

ISO/IEC 27001 LA

ISO 22301 LA

ISO 27701 LA

ITIL Foundation