Eğitimin Hedef Kitlesi

Şirketlerin iş ve teknoloji bölümlerinde çalışanlar ve yöneticileri

Eğitimin Kapsamı

Eğitim teknik ağırlıklı olmakla birlikte temel seviyeden başlanacağı için iş birimlerinin katılımı için de uygundur. Eğitimde dijital dönüşümde en çok öne çıkan yeni nesil teknolojilerle ilgili farkındalık ve bulut bilişim özelinde uygulama ve donanım mimarileri, yaklaşımlar ve teknolojinin detayları üzerinde durulacaktır.

Eğitimin Amacı

Bu eğitim ile katılımcıların dijital dönüşüm kararlarında strateji, yol haritası, implementasyon aşamalarında farkındalığını geliştirerek çalıştıkları şirketlerin dönüşümünde doğru kararlar verebilme yetkinliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital Dönüşüm Odak Alanları (Strateji, Teknoloji, Süreç, İnsan, Yönetişim & Organizasyon)

Dijital Olgunluk ve Strateji Nasıl Belirlenir? (Etkileşimli soru-cevap uygulamaları)

Yeni Nesil Teknolojiler ve sektör bazlı uygulama örnekleri (Etkileşimli soru-cevap uygulamaları)

İş zekası, Veri Ambarı, ODS, MDM

Büyük Veri

Yeni veri toplama yöntemleri İleri Analitik (Segmentasyon, Tahminleme modelleri, Süreç optimizasyonu)

Yapay Zeka

Akıllı Otomasyon

Az kod / Kodsuz geliştirme platformları

IoT – Nesnelerin İnterneti

Metaverse & Blockchain

Bulut Bilişim Bulut Bilişim Nedir?

Yazılım Geliştirme Evrimi

Yazılım – Donanım İlişkisi

Yazılım Mimarisinin Evrimi

Sanallaştırma, Konteyner ve Mikro servis dönüşümleri

Bulut Barındırma Modelleri

Bulut Servis Modelleri

Bulut Göç Modelleri Doğru Modeli Nasıl Seçebilirim? (Etkileşimli soru-cevap uygulamaları)

Bulut Bilişim İş faydaları ve Riskleri Bulut ve Veri Kısıtlarını Nasıl Aşarım?

Soru Cevap