8.06 Hizmet Sektöründen Bir Örnek Şirketin Adım Adım Dijital Dönüşümü

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
1 Gün
Katılım Ücreti:        5.400 ₺ + KDV

Hizmet sektörü B2C satış pazarlama / BT başta olmak üzere tüm departmanlar için uygundur

Anonimleştirilmiş gerçek bir hizmet şirketinin mevcut durumunu, dijitalleştirmek için adım adım neler yapılacağını teorik ve somut örneklerle belirleyip yol haritasını belirleyeceğiz. Çalışmanın ilk 3 saatlik bölümünde yeni nesil B2C dijital teknolojileri tanıtılacak. 2. Bölümünde ise örnek şirket vaka çalışması yapılarak dijitalleşme kpi’larını birlikte belirleyeceğiz. Ardından “Connected Enterprise” çerçevesi kullanarak şirketin mevcut durumu ve dijitalleşmesi için gerekli projeleri birlikte oluşturarak dijital strateji yol haritasını çıkaracağız. Öne çıkan konular, İleri analitik ve Yapay Zeka, ChatGPT-4 ile B2B pazarlama, CRM, Yapısal ve Yapısal olmayan verilerin toplanması, veri kalitesi, veri ambarı ve iş zekası olacak.

Anonimleştirilmiş gerçek bir hizmet şirketinin mevcut durumunu, dijitalleştirmek için adım adım neler yapılacağını teorik ve somut örneklerle belirleyip yol haritasını belirleyeceğiz. Çalışmanın ilk 3 saatlik bölümünde yeni nesil B2C dijital teknolojileri tanıtılacak. 2. Bölümünde ise örnek şirket vaka çalışması yapılarak dijitalleşme kpi’larını birlikte belirleyeceğiz. Ardından “Connected Enterprise” çerçevesi kullanarak şirketin mevcut durumu ve dijitalleşmesi için gerekli projeleri birlikte oluşturarak dijital strateji yol haritasını çıkaracağız. Öne çıkan konular, İleri analitik ve Yapay Zeka, ChatGPT-4 ile B2B pazarlama, CRM, Yapısal ve Yapısal olmayan verilerin toplanması, veri kalitesi, veri ambarı ve iş zekası olacak.

Eğitim Programı

09:00 – 09:50: Dijital Dönüşüm Nedir, Tüm Boyutlarının Anlatımı

10:00 – 10:50: Hizmette yeni nesil dijital teknolojilerin anlatımı

11:00 – 11:50: Dünya ve Türkiye’den Hizmet Dijital Dönüşüm örnekleri, şirketler için ihtiyaçlar, zorluklar, fırsatlar

13:00 – 13:50 Örnek Hizmet Şirketi için Dijital KPI’ların belirlenmesi, mevcut durumun değerlendirilmesi

14:00 – 15:00 Dijital Strateji Yol Haritasını çıkarılması.