Eğitimin Hedef Kitlesi

Dış ticaret yapan şirketlerin ilgili departmanlarında yeni işe başlayanlar

Eğitimin Kapsamı

Temel gümrük işlemlerinin tanıtılması, ithalde tahsil edilen vergilerin mevzuat alt yapısı anlatılarak, ithalat vergilerinin düşük beyan edilmesi durumundaki vergisel ve cezai işlemlere değinilecektir.

Eğitimin Amacı

Dış ticaret yapan şirketlerin ilgili departmanlarında yeni işe başlayan personelin gümrük ve dış ticaret mevzuatına uyumu amaçlanmaktadır. Bu kapsamda gündelik olarak gerçekleştirilen dış ticaret işlemlerinin mevzuat alt yapısının açıklanarak, farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

Eğitim süresi: 4 saat

 • Gümrük Nedir?
 • Dış Ticarette Taraflar Kimlerdir?
 • Temel Gümrük Terimleri Nelerdir?
 • Gümrük Kıymeti Nedir?
 • Menşe Nedir?
 • Gümrük Tarifesi Nedir?
 • Gümrük Rejimleri Nelerdir?
 • İthalat Nedir ve Nasıl Yapılır?
 • İhracat Nedir ve Nasıl Yapılır?
 • İthalde Tahsil Edilen Vergiler Nelerdir?

√ Gümrük Vergisi

√ İlave Gümrük Vergisi

√ KDV

√ ÖTV

√ KKDF

 • Gümrük Kanununda Yer Alan Cezalar

√ Vergi Kaybına Neden Olan Cezalar

√ Usulsüzlük Cezaları