Zahide Demir

Deneyim

2017 yılında Gümrük ve Dış Ticaret Hizmetleri Direktörü olarak KPMG Türkiye’ye katılmıştır. KPMG’ye katılmadan önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda 15 yılı aşkın süreyle Müfettiş ve Başmüfettiş olarak görev yapmıştır.


 Uzmanlık Alanları

  • Sonradan Kontrol Yöntemi ile firmaların denetimi
  • YYS süreç kontrolü ve danışmanlığı
  •  Dış ticaret şirketlerinin ve gümrük idarelerinin denetimi
  • Gümrük ve dış ticaret uygulamalarının eğitimi
  • Gümrükte tahsil edilen vergilere ilişkin ihtilafların ve soruşturmaların (kaçakçılık, yolsuzluk, kara para) yürütülmesi
  • Geri Kazanım Katılım Payı Uygulamaları (GEKAP) ve eğitimi

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

Doktora: 2012 (devam ediyor)Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Kamu Ekonomisi

Yüksek Lisans: Boston Üniversitesi, MA, ABD Yönetim Bilimleri, Çokuluslu Ticaret

Lisans: Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye

Lisans: Beykent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Boston Üniversitesi, CELOP, MA, ABD – Akademik İngilizce ve Oryantasyon Programı