Eğitimin Hedef Kitlesi

Dış ticaret şirketlerinin dış işlemler, finans, pazarlama departmanlarında çalışan her kademedeki mensuplar

Eğitimin Kapsamı

: Risksiz ve temiz dış ticaretin kurallarını çeşitli örneklerle anlatarak, dış ticaret tacirlerinin bilinç seviyelerini yükseltmek ve daha az hata yapmalarını sağlamaktır.

Eğitimin Amacı

Dış ticaret işlemlerinde her şey yolunda gitseydi, risklerden de söz etmemiş olunacaktı. Diğer bir ifade ile dış ticarette “RİSK” varlığından söz edilmemiş olacaktık. Dünyanın bir ülkesindeki alıcı ile dünyanın farklı taraflarındaki satıcı birbirlerini hiç görmemelerine rağmen, sadece iletişim yoluyla tanışmışlar ve ticari işlemlere başlamışlarsa riskten yoksun bir dış ticaret işlemi mümkün müdür. Dış ticaretin kurallarına harfiyen uyulduğunda, risklerin önü kapatıldığında, dış ticaretin risk akışının da önü kesilir. Hem alıcı, hem de satıcı dış ticaretin belli kurallarını yerine getirdiğinde neden risk olsun ki? Risksiz ve temiz bir bir dış ticaret için mutlaka bilgi donanımının yerinde olması, eğitimli olunmasının yanında tarafların da iyi niyetli olmaları gereklidir. İşte bu eğitimimizde risksiz dış ticaretin kurallarını ele alarak dış ticaret işleminde uyulması gereken prosedürleri işleyeceğiz. Olası riskler var ise önlemleri alınabilir değil mi?

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

Temiz ve risksiz dış ticaret bize neyi anlatır?

 Temiz ve risksiz dış ticaret için koşullarımız nasıl olmalıdır?

Risksiz dış ticarette bilgi, donanım kadar niyetler de önemlidir.

Dış ticaret ve tarafları

Risksiz dış ticaret öncesi izlenen yol – alım satım sözleşmesi

Alım satım sözleşmesinin tabii olduğu kurallar

Muhtemel risklerden arındırılması

Kendimizden kaynakli riskler ve bertaraf edilmesi, alınacak önlemler

Dış ticarette kur riskini nasıl azaltırız – forward

Dış ticarette kur riskini nasıl azaltırız – opsiyon

Forward ve opsiyon ithalat ve ihracatçının risklerini ne kadar korumaktadır?

Uluslararası ticarette firma riski nedir nasıl önlenebilir?

Dış ticaret işlemlerinde ithalatçı firmanın risklerini hangi yollarla ortadan kaldırabiliriz?

Mala ilişkin risklerin ortadan kaldırılması için izlenecek yollar nedir?

Dış ticaret işlemlerinde navlun sigortası hangi riskleri azaltır veya ortadan kaldırır?

Türk exımbank ihracat kredi sigortası hangi riskleri çözer?

Dış ticarette ödeme şekillerine göre riskleri azaltmanın kuralları

Vesaik mukabili işlemlerde urc 522 saylı kurallara uyum sağlanması ithalatçıyı ve ihracatçıyı belli konularda riskten korur?

Mal bedelinin ödenmeme ve vesaikin bankadan çekilmemesi, malların ithalatçı tarafından kabul edilmemesi riskinin ortadan kaldıran önlemler

İthalatçı tarafından malların çekilmeyerek bilinçli olarak gümrüğe bırakılmasının önlenmesi, gümrüklerin mallara el koyma riski ortadan kaldırılması • Vadeli işlemlerde poliçe bedelinin zamanında ödenmeme riskine karşı poliçeye aval verilmesi, risklerin sıfırlanması

Müşteri kabullu poliçeye bir bankanın aval vermesi riskleri hangi ölçüde ortadan kaldırır?

Peşin alışverişlerde risklerimizi azaltmanın yolları

Mal mukabili işlemlerde risklerimizi azaltmanın yolları

Akreditifli işlemlerde ucp 600 sayılı bröşüre uyum sağlanması hem ithalatçıyı hem de ihracatçıyı korur

Akreditiflerde rezerv riskini nasıl azaltabiliriz?

Akreditifte amirin iflas etmesi ihracatçı açısından bir risk teskil eder mi?

Akreditifte amir bankanın mali güçlük içine düşme riski olasılığı için hangi önlem alınabilir?

Akreditiflerde teyid bankasının iflas etme riskine karşı nasıl önlem alınabilir?

Akreditiflerde rambursman bankasının iflası halinde riskler nasıl ortadan kaldırılabilir?

Akreditifte rambursaman bankasının var olması, paranın mutlaka alınacağı anlamına gelir mi? Gelirse hangi yol izlenmeli?

Akreditifte amir bankanın mali güçlük içine düşmesi olasılığı için alınacak önlemler ve riskin ortadan kaldırılması

Akreditiflerde teyid bankasının iflas etmesi halinde riski nasıl ortadan kaldırabiliriz?

Akreditiflerde bankaların riski, akreditif evrağının postada kaybolması olasılığı için nasıl önlem alınabilir?

Akreditifler ne kadar ithalatçıyı koruyor ?

Akreditifler ne kadar ihracatçıyı koruyor?

Uluslararası ticarette en büyük risk bilgisizlik ve eğitimsizliktir. Bu riskler rahatlıkla ortadan kaldırılabilir.

Temiz ve risksiz dış ticaretin kurallarının özeti