Eğitimin Hedef Kitlesi

Dış ticaret operasyon ve pazarlama elemanları, Finansman departmanı çalıĢanları, dış ticaret departman yöneticileri

Eğitimin Kapsamı

Vadeli satışlarda kullanılması gereken poliçeler ve promissory note (P/N) konusunda dış ticaret tacirlerinin bilinçlerini arttırmak, bu ürünlerin kullanımının yaygınlaştırılmasına destek vermek.

Eğitimin Amacı

Dış ticaret işlemlerindede kullanılan garantili ve garantisiz vadeli poliçeler ile P/N (Promissory Note) özellikleri, garantörlerin üstlendikleri misyon, garantisiz poliçelerin ne kadar güvenli olup olmadıkları konuları ile her iki türdeki poliçelerin finansmanda kullanılmasının olanakları incelenecektir. Diğer taraftan garantili ve garantisiz poliçelerin protestosu mümkün müdür? Mümkün ise protesto nasıl olacaktır?

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

Kabul kredili vesaik mukabili ödeme 

Kabul kredisinin açıklaması 

Kabul kredili vesaik mukabili işlemde şekil adımlar 

Kabul kredisi tanımı 

Gerçek poliçenin görsel incelenmesi 

Senet ile poliçe arasındaki ortak hususlar 

Senet ile poliçe arasındaki farklı hususlar 

Poliçede bulunan unsurlar 

Poliçe borçlusu - ithalatçı 

Poliçe alacaklısı – ihracatçı veya ihracatçının bankası 

Poliçenin avalisti – garantörü 

Poliçede tanzim tarihi 

Poliçede vade tarihi

Poliçenin tutarı 

Poliçenin ticari işlemlerde kullanılması ve ticari faturayla ilişkilendirilmesi 

Poliçenin ödeme taahhüdü 

Garantili (avalli) poliçenin kimin tarafından ödenmesi gerekir? 

Borçlusu tarafından vadesinde ödenmeyen avalli poliçelerin akibeti ne olur? 

Poliçenin cirosu 

Kabul kredili banka avalli işlem 

Poliçede müşteri kabulu ve banka avali – garantili poliçeler 

Bankanın aval verdiği bir poliçe protesto olur mu, yaratacağı risk nedir? 

Banka avalli poliçenin postada kaybolması halinde bankalardan yeni poliçe talep edilebilir mi?

Kabul kredili ödemenin çeşitleri 

Kabul kredili müşteri kabullu poliçeler 

Kabul kredili müşteri kabullü, banka avalli poliçeler 

Kabul kredili müşteri kabullü, banka avalli poliçelerin özellikleri 

Kabul kredili müşteri kabullü, banka avalli poliçelerde iskonto 

Kabul kredili müşteri kabullü, banka avalli poliçelerin tahsili nasıl olur? 

Kabul kredili müşteri kabullü, banka avalli poliçelerle finansman yaratmak 

Kabul kredili müşteri kabullü, banka avalli poliçelerin protestosu olur mu? 

Kabul kredili müşteri kabullü, banka avalli poliçelerde bankaların rölü nedir? 

Kabul kredili müşteri kabullü, banka avalli poliçelerin kaybolması halinde bankalar yeni poliçe verir mi? 

Kabul kredili müşteri kabullü işlem ne kadar garantilidir? 

Kabul kredili müşteri kabullü poliçelerde ödeme yükümlülüğü kiimdedir? 

Müşteri kabullü poliçeler borçlusu tarafından ödenmediğinde protesto yapılabilir mi? 

Müşteri kabullü poliçeler ne kadar güvenlidir? 

Poliçelerin finansmanda kullanılması 

Garantisiz poliçelerin iskontosu mümkün müdür? 

Garantisiz poliçelerin faktoringde kullanılması 

Garantisiz poliçeler ile faktoringde kabilirücu olarak finansman yaratılması  P/n – promıssory note nedir? 

P/n – promıssory note’nın dış ticarette işleyişi nasıldır? 

P/n – promıssory note ile poliçe arasındaki fark nedir? 

P/n – promıssory note genel yapısı 

P/n – promıssory note kim tarafından tanzim edilecek? 

P/n – promıssory note protestosu söz konusu olur mu?

garantili / avalli p/n – promıssory note özellikleri 

garantili / avalli p/n – promıssory note ve iskonto 

garantisiz p/n – promıssory note özellikleri 

garantisiz p/n – promıssory note ile finansman yaratılabilir mi? 

garantisiz p/n – promıssory note vadesinde ödenmez ise protesto olur mu?