Eğitimin Hedef Kitlesi

Dış ticaret şirketlerinin dış işlemler, finans, pazarlama, kredi departmanlarında çalışan her kademedeki mensuplar

Eğitimin Kapsamı

Deniz konşimentoların yapısı, riskleri, kullanımı ile bu konşimentoya başlı olarak tanzim edilen navlun sigortalarının özellikleri ile yapısı

Eğitimin Amacı

Ödeme şekilleri kadar diğer önemli bir konu da teslim Şekillerinde belirlenen navlun sigortasının detaylarıdır. Dış ticaret işlemlerinde gerek alıcı, gerekse satıcı tarafından yapılan navlun sigortalarının kapsamı, sigortacılıkta dar kapsam, geniş kapsamda yapılan sigortaların anlamları, istisnaların ne anlama geldiği, istisna kapsamında nelerin olduğu anlatılmaktadır. Navlun sigortası yapılırken geçirdiği aşamalar, sigorta poliçesinin incelenmesi ve kapsamı, hangi hallerde navlun sigortasının ödeme yapmayacağı hususlar detaylı bir şekilde ele alınmaktadır.

Ayrıca malların mülkiyeti durumunda olan deniz konşimentolarının özellikleri, aşamaları, mülkiyet haklarının neler olduğu konusunda detay bilgiler verilmektedir.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

Deniz Konşimentoları, Navlun Sigortalarının Özellikleri Ve Riskleri

Taşıma Belgeleri Deniz Konişmentosu Ve Bankalara Olan Risklerin İncelenmesi

• Deniz Konişmentosu – Bıll Of Ladıng

• Deniz Taşıma Senedi – Malların Tapusu

• Deniz Konişmentosunun Tanımı

• Malların Teslimi Ve Yüklenmesi Aşamasında Konişmento

• Konteyner Numarası

• Gümrük Mühür Numarası

• Malların Gümrüklenmesi

• Konteyner Numarası Ve Gümrük Mühür Numarasını Konşimentoda Görmemiz Mümkün Mü?

• Konşimentoda Yükleme

• Konşimentonun Tanzimi Aşamasına Kadar Geçen Aşamalar

• Konşimentonun Muhteviyatı Konteynerler İçerisindeki Malların Sıkı Kontrolü Yapılır Mı?

• Konşimentonun Detaylı İncelenmesi • Muvakkat Konişmento (Geçici) • Muvakkat Konişmento Bankalar İçin Önemli Midir?

 • Temiz Konişmento İbaresi (Clean On Board)

• Orıgınal Ve Copy Konişmentonun Özellikleri Ve Farklılıkları

• Neden Orijinal Konşimento?

• Orijinal Deniz Konşimentosunun Tüm Özellikleri

• Neden Copy – Non Negotıabla Bıll Of Ladıng

• Konşimentoda Taraflar

• Shıpper – Yükleyici

• Consıgnee - Alıcı

• Notıfy Party - İhbar Adresi

• Konşimento Muhteviyatı Mallardan Kim Sorumludur?

• Konşimento Muhteviyatı Malların Beyan Dışı Olması Ve Riskleri

• Konşimento Tanzim Tarihi • Konşimento Yükleme Tarihi

• Konşimentoda Yükleyici Beyanı Ve Banka Riskleri

• Clean On Board Bıll Of Ladıng Nedir

• On Board Bill Of Ladıng Nedir

• Bayat Konişmento – Stale Bıll Of Ladıng

• Bayat Konşimentoyu Bankalar Kabuleder Mi?

• Navlun – Freıght

• Navlunun Ödenmesi – Freıght Prepaıd

• Navlunun Varış Yerinde Ödenmesi – Freıght Payable At Destınatıon

• Tam Takım Konişmento – Full Set Of Bıll Of Ladıng

• Konşimento Tamtakım Değilse Sakıncaları Nedir?

• Tam Takım Olmayan Konşimentolar Bankalar İçin Risk Unsuru Mudur?

• Konişmentoda Ciro – Endorsement • Konşimentoda Sahte Ciro Olur Mu?

• Konşimentodaki Sahte Cirodan Kim Sorumludur?

• Konşimentoyu Neden Ciro Ederiz?

• Konşimento Çeşitleri

• Shıpper Adına Tanzimli Gerçek Konişmento

• Order Adına Tanzimli Gerçek Konişmento

• İthalatçı Adına Tanzimli Gerçek Konişmento

• Banka Adına Tanzimli Gerçek Konişmento

• En Riskli Konşimento – Order

• Bankalar İçin Kabul Edilebilir Konşimento

• Konişmento Örnekleri

• Gerçek Konşimento İncelemeleri

• Konşimento İle Mallar Gümrükten Çekilebilir Mi? • Konşimentoların Ordino İlişkisi

• Ordino Nedir? • Ordinoyu Kim Tanzim Eder?

• Gümrükte Bekleyen Mallardan Kim Sorumludur?

• Deniz Nakliyat Acentasının Gümrükte Bekleyen Mallarla İlgili Sorumluluğu Ne Zaman Sona Erer?

• Charter Party Konşimento Neden Risklidir?

• Charter Party Konşimento Ve Bankaların Riskleri

• Kaybolan Deniz Konşimentoların Akibeti

• Konşimento Garanti Mektubunun Mantığı Nedir?

• Konşimento Muhteviyatı Mallar Ne Kadar Süre İle Gümrük Sahasında Muhafaza Edilebilir?

• Deniz Konşimentosunda, Bankaların Kullandıracağı Kredilerde Teminat Olarak Kabul Edilmesindeki Bankaların Aradıkları Şartlar Nedir?

• Ödeme Şekillerine Göre Konşimentonun Yapısal Özellikleri


Navlun Sigortaları (Transportatıon Insurance) Özellikleri Ve Riskleri

• Sigorta Neden Gereklidir?

• Risk Ve Sigorta

• Sigortanın Tanımı

• Navlun Sigortası Ne Zaman Yapılır?

• Sigortanın Gereksinimi Ne Zaman Ortaya Çıkar

• Incoterms 2020 – Cıf Ve Cıp Teslim Şekline Göre Sigorta

• Sigorta Belgeleri – Flotan Sigorta

• Flotan Sigorta Özellikleri

• Flotan Sigorta Poliçesi Ve Hasar

• Flotan Sigorta Yaptırılması Zorunlu Mudur?

• Sigorta Belgeleri – Kat’i Sigorta

• Kat’i Sigorta Beyana Dayalı Olarak Yapılır Mı?

• Kat’i Sigorta Özellikleri

• Kat’i Sigorta Poliçesi Ve Hasar

• Kat’i Sigorta Poliçesinin Görünen Yüzünün İncelenmesi

• Kat’i Sigorta Poliçesinde Bulunan Hususlar

• Kat’i Sigorta Ve Deniz Konşimentosunun İlişkisi, Yeknesaklığı

• Kat’i Sigorta Kıymetli Evraktır

• Kat’i Sigorta Poliçesinin Ciro Özelliği

• Kat’i Sigorta Olmadan Malların Gümrükten Çekilmesi Mümküm Müdür?

• Dış Ticarette Kullanılan Gb-Gümrük Beyannemesinin İncelenmesi Ve Sigorta

• Kat’i Sigorta Hangi Değer Üzerinden Yapılır?

• Kat’i Sigorta Ve Ticari Faturanın İlişkilendirilmesi

• Tam Ziya Sigorta – Total Lost Insurance

• Tam Ziya Sigortanın Özellikleri

• Tam Ziya Sigorta Ucuzdur

• Tam Ziya Sigorta Ve Hasar Ödemesi

• Tam Ziya Sigorta Poliçesini Bankalar Kredi Teminatında Kullanabilirler Mi?

• Kat’i Sigortada Hasar Oluştuğunda Hasar Tazminatı Nasıl Ödenir?

• Kat’i Sigortada Müşterek Avarya Klozu

• Avarya Nedir?

• Müşterek Avarya Nedir?

• Müşterek Avarya Kararının Alınabilmesi İçin Hangi Koşullar Gereklidir?

• Müşterek Avarya Hususlarının Özellikleri

• Bir Ticari Faturada Sigorta Olup Olmadığının İncelenmesi

• Sigortacılıkta Dar Ve Geniş Teminat

• Sigortacılıkta Geniş Teminat Ve “Instıtute Cargo Clauses A” İstisnaları Nedir?

• Dar Teminat

• Sigortada Emniyet

• Port To Port Insurance

• Warehouse To Warehouse Insurance

• Sigorta Adına Kısa Kısa Detaylar

• All Rısks Insurance

• Naklıyat Sigortalarında Dikkat Edilen Hususlar

• Kat’i Sigortanın Ödeme Yapmayacağı Hususlar

• Sigortalının Art Niyetli Olması Halinde Sigorta Şirketinin Tavrı Ne Olur?

• Geminin Açık Denizlerde Kaçırılması Sigorta Kapsamında Mıdır?

• Geminin Elektronik Donanımına Yapılan Siber Saldırı Sonucu Geminin Kaçırılması Ve Yağmalanması Kat’i Sigorta Kapsamında Mıdır?