Eğitimin Hedef Kitlesi

Dış ticaret firmalarında görevli, kambiyocu, dış işlemler çalışanları, finansçılar, operasyoncular, pazarlama satış kadrosundaki her unvandaki elemanlara açık bir eğitim.

Eğitimin Kapsamı

Uluslar arası ticarette en yaygın ödeme şekillerinden biri olan akreditiflerin yapısı, kullanım alanları, tarafları, bankaların misyonları, akreditifin alıcı ve satıcı açısından risk ve avantajları, akreditif koşullarının irdelenmesi ayrı ayrı ele alınacak, akreditifli ödemelerde yaşanmış gerçek vak’aların ele alınacağı bu dersimizde akreditiflerin ne kadar güvenli bir ödeme aracı olup olmadığı konuları ile akreditif açarken, doküman hazırlarken, ve doküman incelerken dikkat edilecek hususlara yer verilecektir. Ayrıca akreditiflerde olmazsa olmaz bir değerli taşıma evrağı olan deniz konşimentolarının yapısı, şekli, risk ve avantajları geniş ve gerçek belgelerle ele alınacaktır. Uluslar arası Ticaret Odaları’nın akreditiflere ilişkin hazırlamış olduğu UCP 600 Sayılı Broşür (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) Hükümleri’ne ait temel kurallar sebep sonuç ilişkisi ile incelenecektir. Diğer taraftan bankalardan akreditif açılacağında izlenen yol, teminatlandırma, kredi konuları da bu dersimizde yer almaktadır.

Eğitimin Amacı

Uluslar arası ticarette en yaygın ödeme şekillerinden biri olan akreditiflerin yapısı, kullanım alanları, tarafları, bankaların misyonları, akreditifin alıcı ve satıcı açısından risk ve avantajları, akreditif koşullarının irdelenmesi ayrı ayrı ele alınacak, akreditifli ödemelerde yaşanmış gerçek vak’aların ele alınacağı bu dersimizde akreditiflerin ne kadar güvenli bir ödeme aracı olup olmadığı konuları ile akreditif açarken, doküman hazırlarken, ve doküman incelerken dikkat edilecek hususlara yer verilecektir. Ayrıca akreditiflerde olmazsa olmaz bir değerli taşıma evrağı olan deniz konşimentolarının yapısı, şekli, risk ve avantajları geniş ve gerçek belgelerle ele alınacaktır. Uluslar arası Ticaret Odaları’nın akreditiflere ilişkin hazırlamış olduğu UCP 600 Sayılı Broşür (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) Hükümleri’ne ait temel kurallar sebep sonuç ilişkisi ile incelenecektir. Diğer taraftan bankalardan akreditif açılacağında izlenen yol, teminatlandırma, kredi konuları da bu dersimizde yer almaktadır.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

AKREDİTİF AKREDİTİFTEKİ BANKALAR, RİSKİ VE DIŞ TİCARETTEKİ AVANTAJLARI

AKREDİTİFLİ ÖDEME 

AKREDİTİF NEDİR? 

ICC – UCP 600 – UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE RULES FOR DOCUMENTARY CREDITS 

AKREDİTİFİN ALICISI TARAFINDAN AVANTAJLARI

AKREDİTİFİN SATICISI TARAFINDAN AVANTAJLARI 

AKREDİTİFE KATILAN TARAFLAR VE ARALARINDAKİ İLİŞKİLER 

AKREDİTİF ŞARTLI HAVALEDİR, AKREDİTİF - ŞARTLI HAVALENİN ŞARTLARI NELER OLABİLİR 

AKREDİTİF VE UCP 600 SAYILI BRÖŞÜRÜN İLİŞKİLENDİRİLMESİ 

HER SATIRDA AKREDİTİFLEN ANLADIKLARIMIZ VE ANLAMADIKLARIMIZ 

İHRACAT AKREDİTİFİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR? 

AKREDİTİFTE REZERV NEDİR 

AKREDİTİFTE REZERVLİ DÖKÜMANLARIN AKİBETİ 

AKREDİTİFTE BULUNAN REZERV VE BANKALARIN SORUMLULUKLARI 

AKREDİTİFTE GÖZDEN KAÇAN REZERVLER SONRASI BANKALARIN RİSKLERİ 

AKREDİTİFTE TEYİD, TEYİD İŞLEMİNİN BANKALARA GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜK

AÇILIŞTAN İTİBAREN AKREDİTİN GEÇİRDİĞİ AŞAMALAR 

AKREDİTİF BELGELERİ, İNCELENMESİ VE SONUÇLARI 

AKREDİTİF TÜRLERİ 

TEYİD İŞLEMİNİN BANKALARA GETİRDİĞİ YÜK, AKREDİTİFTEKİ RİSKLER 

ICC UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS 2007 REVISION BROCHURE 600 ICC’NİN AKREDTİFLERE İLİŞKİN YEKNESAK USULLER VE UYGULAMA KURALLARI 2007 REVİZYONU 

AKREDİTİFLE İLGİLİ SAHTE EVRAK SUNULMASI HALİNDE BANKALARIN RİSKİ NE OLUR VE UCP 600 HÜKÜMLERİ NEDİR? 

AKREDİTİFLERLE İLGİLİ YAŞANMIŞ GERÇEK VAKALAR VE ÇIKARILACAK SONUÇLAR, 

AKREDITIF ANALIZI VE İHRACATÇILAR İÇİN CHECK-LIST 

AKREDİTİF İŞLEMLERİNDE GÖRÜLEN YAYGIN SORUNLAR 

AKREDİTİFTEKİ RİSKLER