Eğitimin Hedef Kitlesi

KOBİ Pazarlama, kredi çalışanları, denetim, finansman, ithalat ve ihracat çalışanları

Eğitimin Kapsamı

Dış ticaretin her alanında kullanılan finansman teknikleri ile Dış Ticaretin finansmanının kullanımı ve riskleri ele alınmaktadır. Türk Eximbank'ın tüm dış ticaret firmaları ile KOBİ'ler için sunmuşolduğu orta ve kısa vadeli kredilerin detayları ele alınmaktadır.

Eğitimin Amacı

Dış ticaretin her alanında kullanılan finansman teknikleri ile Dış Ticaretin finansmanının kullanımı ve riskleri ele alınmaktadır. Türk Eximbank'ın tüm dış ticaret firmaları ile KOBİ'ler için sunmuşolduğu orta ve kısa vadeli kredilerin detayları ele alınmaktadır.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

• Nakdi krediler, Banka Kaynaklı Krediler

• Döviz Kredilerinin Yasal Dayanağı 32 Sayılı Karar ve TPKK Hükümleri

• İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Vergi,Resim ve Harç İstisnası

• Belgesiz İhracat Kredileri, Transit Ticaret İşlemleri ile Transit Ticaretin Finansmanında Kullandırılan Kredilerde Vergi Resim ve Harç İstisnası

• Dış Ticaret Kredileri Nelerdir? Döviz Kredilerindeki Risklerin Yapısı

• Döviz Kredilerindeki Risk - Ana Para, Döviz Kredilerindeki Risk - Taahhüt Riski

• Döviz Kredilerinde Gizli Risk - İhracat Taahhüdü Gerçekleştirilemeyen Durumda KKDF ve BSMW Cezaların Banka Yükümlülüğü

• İhracat Kredileri

• Türkiye'deki Bankalarca Döviz Kredisi Açılması, İhracat Döviz Kredilerinin Kaynağı

• Transit Ticaret Nedir? • Prefinansman Kredileri ve Risk Yapısı

• Prefinansman Kredilerinin Özellikleri ve Bankaların Görevleri

• Vesaik Mukabili Evrağın Kredi Teminatı Olarak İncelenmesi

• Türk Eximbank - Özet

• Türk Eximbank - İhracat Kredi Sigortası - Alacağın Kaskosu

• Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortasının Avantajları

• TÜrk Eximbank İhracat Kredi Sigorta Sözleşmesi, İhracatçının Finansman Teminini Nasıl Kolaylaştırır?

• Bankalar Aracılığı ile Kullandırılan Krediler

• SÖİK - Sevk Öncesi İhracat Kredileri

• SÖİK – Sevk Öncesi İhracat Kredileri  Türk Eximbank Açıklamaları

• Türk Eximbank SÖİK – Tanım ve Kapsam

• Türk Eximbank SÖİK Kredisinda Aracı Bankların Rolü VE Üstlendiği Misyon Nedir?

• Türk Eximbank SÖİK – İHRACAT / SATIŞ / HİZMET TAAHHÜDÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE UYGULANACAK MÜEYYİDELER

• Türk Eximbank – RK – Reeskont Kredileri

• Türk Eximbank – RK - Reeskont Kredileri Genel Kurallar

• Türk Eximbank – RK – Reeskont Kredilerinin Blokaj Esasları ve Miktarı

• Kobi İhracata Hazırlık Kredileri

• Kobi İhracata Hazırlık Kredileri – Amacı ve Müracaat Şekli

• Kobi İhracata Hazırlık Kredileri – Türk Eximbank Değerlendirmeleri

• Gayri Nakdi Krediler

• İthalat Kredileri

• Gayrınakdi Risk – Akreditifin Özellikleri

• Akreditiflerin İşleyişi, Akreditifin Riskleri-Özet

• G/N Krediler - İhracat Akreditif Teyid Kredisi

• Kabul Kredisi, Vadeli Satışlar Ve Poliçe-Özet

• Poliçenin Özellikleri, Poliçe İncelemesi (Gerçek Poliçe), Poliçe Unsurları, Poliçede Ciro Poliçenin Protestosu

• Müşteri Kabulü, Poliçe Ve Özellikleri ile Riskleri

• Banka Avalli Poliçe ve Özellikleri ile Riskleri

• Bankaların Aval Verdiği Poliçe Ve G/N Risk

• Banka Avalli Poliçelerin İskontosu

• Banka Avalli Poliçelerin Teminat Olarak Kullanılması

• P/N Promissiory Note

• P/N Promissiory Note Banka Avali

• POSTFIN / Postfinansman, Postfinansman Nedir, Amacı