Eğitimin Hedef Kitlesi

KOBİ Pazarlama, kredi çalışanları, denetim, finansman, ithalat ve ihracat çalışanları

Eğitimin Kapsamı

Dış ticaretin her alanında kullanılan finansman teknikleri ile Dış Ticaretin finansmanının kullanımı ve riskleri ele alınmaktadır. Türk Eximbank'ın tüm dış ticaret firmaları ile KOBİ'ler için sunmuşolduğu orta ve kısa vadeli kredilerin detayları ele alınmaktadır.

Eğitimin Amacı

Dış ticaretin her alanında kullanılan finansman teknikleri ile Dış Ticaretin finansmanının kullanımı ve riskleri ele alınmaktadır. Türk Eximbank'ın tüm dış ticaret firmaları ile KOBİ'ler için sunmuşolduğu orta ve kısa vadeli kredilerin detayları ele alınmaktadır.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

• NAKDİ KREDİLER, NAKDİ KREDİLER - BANKA KAYNAKLI KREDİLER

• DÖVİZ KREDİLERİNİN YASAL DAYANAĞI 32 SAYILI KARAR VE TPKK HÜKÜMLERİ

• İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI

• BELGESİZ İHRACAT KREDİLERİ, TRANSİT TİCARET İŞLEMLERİ İLE TRANSİT TİCARETİN FİNANSMANINDA KULLANDIRILAN KREDİLERDE VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNASI

• DIŞ TİCARET KREDİLERİ NEDİR?, DÖVİZ KREDİLERİNDEKİ RİSKLERİN YAPISI

• DÖVİZ KREDİLERİNDEKİ RİSK – ANA PARA, DÖVİZ KREDİLERİNDEKİ RİSK – TAAHHÜT RİSKİ

• DÖVİZ KREDİLERİNDE GİZLİ RİSK – İHRACAT TAAHHÜDÜ GERÇEKLEŞTİRİLEMEYEN DURUMDA KKDF VE BSMV CEZALARININ BANKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

• İHRACAT KREDİLERİ

• TÜRKİYE’DEKİ BANKALARCA DÖVİZ KREDİSİ AÇILMASI, İHRACAT DÖVİZ KREDİLERİNİN KAYNAĞI

• İHRACAT DÖVİZ KREDİLERİNDE YASAL SÜRESİ İÇERİSİNDE KAPATILAMAYAN

• TRANSİT TİCARET NEDİR? • PREFİNANSMAN KREDİLERİ VE RİSK YAPISI

• PREFİNANSMAN KREDİLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE BANKALARIN GÖREVLERİ

• VESAİK MUKABİLİ EVRAĞIN KREDİ TEMİNATI OLARAK İNCELENMESİ

• TÜRK EXIMBANK – ÖZET

• TÜRK EXIMBANK - İHRACAT KREDİ SİGORTASI – ALACAĞIN KASKOSU

• TÜRK EXIMBANK İHRACAT KREDİ SİGORTASININ AVANTAJLARI

• TÜRK EXIMBANK İHRACAT KREDİ SİGORTA SÖZLEŞMESİ, İHRACATÇININ FİNANSMAN TEMİNİNİ NASIL KOLAYLAŞTIRIR?

• BANKALAR ARACILIĞI İLE KULLANDIRILAN KREDİLER

• SÖİK - SEVK ÖNCESİ İHRACAT KREDİLERİ

• SÖİK – SEVK ÖNCESİ İHRACAT KREDİLERİ TÜRK EXIMBANK AÇIKLAMALARI

• TÜRK EXIMBANK SÖİK – TANIM VE KAPSAM

• TÜRK EXIMBANK SÖİK KREDİSİNDE ARACI BANKALARIN ROLÜ VE ÜSTLENDİĞİ MİSYON NEDİR?

• TÜRK EXIMBANK SÖİK – İHRACAT / SATIŞ / HİZMET TAAHHÜDÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ HALİNDE UYGULANACAK MÜEYYİDELER

• TÜRK EXIMBANK – RK – REESKONT KREDİLERİ

• TÜRK EXIMBANK – RK - REESKONT KREDİLERİ GENEL KURALLAR

• TÜRK EXIMBANK – RK – REESKONT KREDİLERİNİN BLOKAJ ESASLARI VE MİKTARI

• KOBİ İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ

• KOBİ İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ – AMACI VE MÜRACAAT ŞEKLİ

• KOBİ İHRACATA HAZIRLIK KREDİLERİ – TÜRK EXIMBANK DEĞERLENDİRMELERİ

• GAYRİ NAKDİ KREDİLER

• İTHALAT KREDİLERİ

• GAYRİNAKDİ RİSK – AKREDİTİFİN ÖZELLİKLERİ

• AKREDİTİFLERİN İŞLEYİŞİ, AKREDİTİFİN RİSKLERİ-ÖZET

• G/N KREDİLER - İHRACAT AKREDİTİF TEYİD KREDİSİ

• KABUL KREDİSİ, VADELİ SATIŞLAR VE POLİÇE-ÖZET

• POLİÇENİN ÖZELLİKLERİ, POLİÇE İNCELEMESİ (GERÇEK POLİÇE), POLİÇE UNSURLARI, POLİÇEDE CİRO, POLİÇENİN PROTESTOSU

• MÜŞTERİ KABULLÜ POLİÇE VE ÖZELLİKLERİ İLE RİSKLERİ

• BANKA AVALLİ POLİÇE VE ÖZELLİKLERİ İLE RİSKLERİ

• BANKALARIN AVAL VERDİĞİ POLİÇE VE G/N RİSK

• BANKA AVALLİ POLİÇELERİN İSKONTOSU

• BANKA AVALLİ POLİÇELERİN TEMİNAT OLARAK KULLANILMASI

• P/N PROMISSIORY NOTE

• P/N PROMISSIORY NOTE BANKA AVALİ

• POSTFIN / POSTFİNANSMAN, POSTFİNANSMAN NEDİR, AMACI