Eğitimin Hedef Kitlesi

Dış ticaret şirketlerinin dış işlemler, finans, pazarlama departmanlarında çalışan her kademedeki mensuplar

Eğitimin Kapsamı

Ödeme şekilleri kadar diğer önemli bir konu da teslim şekilleridir. Uluslar arası Ticaret Odaları’nın (ICC) son değişikliklerinin yer aldığı INCOTERMS 2010 ile INCOTERMS 2020 kurallarının karşılaştırmalı olarak ele alındığı teslim şekillerinde her senaryoda alıcının, satıcının sorumluluk ve riskleri ele alınmakta ve görsel olarak resmedilmektedir. Anlatımlar teori değil, görsel ve vak’a içeriklidir.

Eğitimin Amacı

Ödeme şekilleri kadar diğer önemli bir konu da teslim şekilleridir. Uluslar arası Ticaret Odaları’nın (ICC) son değişikliklerinin yer aldığı INCOTERMS 2010 ile INCOTERMS 2020 kurallarının karşılaştırmalı olarak ele alındığı teslim şekillerinde her senaryoda alıcının, satıcının sorumluluk ve riskleri ele alınmakta ve görsel olarak resmedilmektedir. Anlatımlar teori değil, görsel ve vak’a içeriklidir.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

Transfer Of Risk From The Seller To The Buyer – Chart

 • Incoterms 2020 Dış Ticarette Teslim Şekilleri
 • International Commercial Terms – Karşılaştırmalı Tablo 
 • International Commercial Terms - Chart
 • Incoterms 2020 Teslim Şekillerinin Esas Olarak İncelenmesi
 • Incoterms 2020 Quick Reference Chart-Alıcı/Satıcı Sorumlulukları
 • Incoterms 2020 - Teslim Şekillerinin İncelenmesi

EXW, EX WORKS - İşyerinde Teslim

 • Satıcının Sorumlulukları ve Riskleri
 • Alıcının Sorumlulukları ve Riskleri

FCA, Free Carrier – Taşıyıcıya Teslim

 • Satıcının Sorumlulukları ve Riskleri
 • Alıcının Sorumlulukları ve Riskleri

FAS, Free Alongside Ship – Gemi Doğrultusunda Teslim 

 • Satıcının Sorumlulukları ve Riskleri
 • Alıcının Sorumlulukları ve Riskleri

FOB, Free On Board - Gemi Güvertesinde Teslim

 • Satıcının Sorumlulukları ve Riskleri
 • Alıcının Sorumlulukları ve Riskleri

CFR, Cost And Freight – Mal Bedeli ve Navlun  (Taşıma Bedeli) 

 • Satıcının Sorumlulukları ve Riskleri
 • Alıcının Sorumlulukları ve Riskleri

CIF, Cost Insurance and Freight – Mal Bedeli Sigorta ve Navlun

 • Satıcının Sorumlulukları ve Riskleri
 • Alıcının Sorumlulukları ve Riskleri

CPT, Carriage Paid To – Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim

 • Satıcının Sorumlulukları ve Riskleri
 • Alıcının Sorumlulukları ve Riskleri

CIP, Carriage Insurance Paid To – Taşıma ve Sigorta Ödenmiş

 • Satıcının Sorumlulukları ve Riskleri
 • Alıcının Sorumlulukları ve Riskleri

DAP, Delivered At Palace – Belirlenen Bir Yerde Teslim

 • Satıcının Sorumlulukları ve Riskleri
 • Alıcının Sorumlulukları ve Riskleri

DPU, Delivered At Palaca Unloaded  – Belirlenen Yerde Teslim Mallar Boşaltılmış. (Yeni Terim) 

 • Satıcının Sorumlulukları ve Riskleri
 • Alıcının Sorumlulukları ve Riskleri

DDP, Delivered Duty Paid – Gümrük Resmi Ödenmiş Varış Yerinde Teslim 

 • Satıcının Sorumlulukları ve Riskleri
 • Alıcının Sorumlulukları ve Riskleri