Eğitimin Hedef Kitlesi

Şirketlerin İç Denetim / İç Kontrol / Risk Yönetimi bölümlerinin yönetici ve çalışanları

Eğitimin Kapsamı

Rekabetin yoğunlaştığı ve küresel ekonomide kırılganlıkların yaşandığı günümüzde, sürdürülebilir büyüme ve ideal kurumsal yapı için Kurumsal Risk Yönetimi'nin önemi artmıştır. Eğitimimizde risk yönetimi ile ilgili temel tanım ve kavramlar üzerinde durulacak ve kurum içinde risk konusunda “ortak dil” oluşturulmasının önemi ve nasıl yapılabileceği hakkında bilgiler verilecektir. Ayrıca, Kurumsal Risk Yönetimi Metodolojisi’nin uygulanmasında üst yönetimin sorumlulukları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine bir paylaşım platformu yaratılacaktır. Eğitimimiz, Türk Ticaret Kanunu (TTK) çerçevesinde işletmelerin kurumsallaşma sürecinde ihtiyacı olan risk yönetimi düzenlemelerini de kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

Eğitimin Amacı

Eğitimimiz, kurum genelinde bir risk kültürünün oluşmasına yardımcı olmayı ve kurumun hedeflerine ulaşmadaki başarısını artırmaya dönük olarak, risk ve fırsatlar hakkında bir farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, KPMG Kurumsal Risk Yönetimi Metodolojisi esas alınarak katılımcılara teoride ve pratikte risk yönetiminin temel ilkeleri anlatılacaktır. Modern Kurumsal Risk Yönetimi sistemlerinin geliştirilmesinde kullanılan teknikler ve yaklaşımlar açıklanarak, Kurumsal Risk Yönetimi'nin etkinliği ve verimliliği nasıl artıracağı üzerine değerlendirmeler yapılacaktır

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

Eğitim Süresi: 4 saat


Temel Kavramlar ve Tanımlar

 • Riskin tanımı
 • Riskin temel özellikleri ve bileşenleri 
 • Risk kapasitesi / Risk iştahı / Risk toleransı
 • Risk türleri

Kurumsal Risk Yönetimi

 • Kurumsal Risk Yönetimi'nin faydaları
 • Kurumsal Risk Yönetimi sürecinin aşamaları
 • KPMG’nin Kurumsal Risk Yönetimi yaklaşımı 
 • Kurumsal Risk Yönetimi iyi uygulama örnekleri

Kurumsal Risk Yönetimi Adımları 

 • Risklerin Belirlenmesi 
 • Risklerin Değerlendirilmesi 
 • Risk Aksiyonları 
 • Risklerin Raporlanması 
 • Risklerin İzlenmesi

Risk Yönetiminde Sorumluluklar 

 • Yönetim kurulunun rolü 
 • Denetim ve risk komiteleri 
 • İç denetimin rolü 
 • Dış denetimin rolü 
 • Güvence hatlarının sorumlulukları

Risk Yönetiminde Karşılaşılan Sorular ve Çözüm Önerileri

Şirketlerin Odaklanması Gereken Riskler

Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) sertifika sahipleri, eğitimi tamamlamaları halinde 4 CPE (Sürekli Mesleki Eğitim) bildiriminde bulunabilirler.