7.02 İç Sistemler ve Kurumsal Yönetim

En Yakın Eğitim Tarihi
25 Ekim Online

0,5 Gün
Katılım Ücreti:        1.000 ₺ + KDV

Orta ve üst düzey yöneticiler

Kurumsal Yönetim, İç Denetim, İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi konularına değinilecektir.

Kurumsal Yönetim Parspektifinden İç Sistemler (İç denetim, iç kontrol ve kurumsal risk yönetimi) konularında farkındalık sağlayacaktır.

Eğitim Programı

a) İç sistemler kavramı

b) İç sistemlerin amaç, kapsam ve işlevi

c) Kontrol Ortamı

d) İç Kontrol, Risk Yönetimi ve İç denetim arasındaki ilişki

e) İç sistemler iyi uygulama örnekleri

f) İç sistemlerin kurulması

g) Organizasyon

h) Süreç ve risk analizleri