Eğitimin Hedef Kitlesi

Orta ve üst düzey yöneticiler

Eğitimin Kapsamı

Kurumsal Yönetim, İç Denetim, İç Kontrol ve Kurumsal Risk Yönetimi konularına değinilecektir.

Eğitimin Amacı

Kurumsal Yönetim Parspektifinden İç Sistemler (İç denetim, iç kontrol ve kurumsal risk yönetimi) konularında farkındalık sağlayacaktır.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

a) İç sistemler kavramı

b) İç sistemlerin amaç, kapsam ve işlevi

c) Kontrol Ortamı

d) İç Kontrol, Risk Yönetimi ve İç denetim arasındaki ilişki

e) İç sistemler iyi uygulama örnekleri

f) İç sistemlerin kurulması

g) Organizasyon

h) Süreç ve risk analizleri