Eğitimin Hedef Kitlesi

Şirketlerin İç Denetim ve İç Kontrol bölümlerinin yönetici ve yönetici yardımcıları

Eğitimin Kapsamı

Dünya ekonomisindeki hızlı gelişmelere ve küreselleşmeye paralel olarak işletmelerin etkinliği ve verimliliği her geçen gün daha fazla sorgulanmaya başlanmıştır. Aynı zamanda şirketler bu yönde daha şeffaf ve hesap verebilir olmaya zorlanmaktadır. Özellikle finansal piyasalardaki son gelişmeler ve yaşanan finansal skandalların ardından, iç denetim mesleği önemli hale gelmiş ve kurumsal bir özellik kazanmıştır. İç denetim faaliyetlerinin şirketlerde katma değer yaratabilmesi, etkin bir şekilde yönetilmesi ile mümkündür. Bu eğitimde katılımcılar; iç denetim faaliyetlerinin etkin yönetimi, denetim ekibinin organizasyonu, iç denetim yöneticisinin rol ve sorumlulukları, etkin raporlama ve iç denetim faaliyetlerinin değerlendirilmesi konularında bilgilendirileceklerdir.

Eğitimin Amacı

Bu eğitimin amacı, uluslararası iç denetim standartları ve mesleki uygulama önerileri çerçevesinde iç denetimin tüm yönleriyle doğru anlaşılmasını sağlamaktır. İç denetim faaliyetinden sorumlu yöneticiler ve yönetici adayları tarafından etkin bir denetim sürecinin uygulanabilmesi ve mesleki gelişime katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, risk esaslı iç denetim yaklaşımı, iç denetim sürecinin yönetilmesi, denetimin planlanması ve performansının değerlendirilmesi üzerinde durulacaktır.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

• Temel Kavramlar ve Uluslararası İç Denetim Standartları

• Risk Odaklı İç Denetim Yaklaşımı ve İç Denetim Planının Oluşturulması

• İç Denetim Ekibi Organizasyonu

• İç Denetim Yöneticisinin Görev ve Sorumlulukları

• Denetimin Gerçekleştirilmesi

• Denetim Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Bulguların Raporlanması

• İç Denetim Performans Kriterleri

• İç Denetim Faaliyetinin Değerlendirilmesi (Öz değerlendirme & Dış değerlendirme)

Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) sertifika sahipleri, eğitimi tamamlamaları halinde 6 CPE (Sürekli Mesleki Eğitim) bildiriminde bulunabilirler.