Eğitimin Hedef Kitlesi

Denetçiler, iç kontrol birimi çalışanları, risk yönetimi çalışanları ve iç denetim ile iç kontrol konusunda temel bilgi ve tecrübeye sahip olup süreçlerini geliştirmek, iç kontrol sistemi kurmak ve düzenli olarak izlemek isteyen süreç sahipleri için idealdir.

Eğitimin Kapsamı

1. COSO ile ilgili genel kavramlar (Temel iç kontrol kavramları, COSO tarihçesi vb.)

2. COSO 2013 hedefleri

2.1 Operasyonel etkinlik

2.2 Raporlama

2.3 Mevzuata Uyum

3. COSO Bileşenleri

3.1 Kontrol Ortamı (Prensip #1-5)

3.2 Risk Değerlendirmesi (Prensip #6-9)

3.3 Kontrol Faaliyetleri (Prensip #10-12)

3.4 Bilgi ve İletişim (Prensip #13-15)

3.5 İzleme Faaliyetleri (Prensip #16-17)

Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) sertifika sahipleri, eğitimi tamamlamaları halinde 4 CPE (Sürekli Mesleki Eğitim) bildiriminde bulunabilirler.

Eğitimin Amacı

COSO2013 çerçevesi, birçok global şirket tarafından iç kontrol sistemlerinin etkinliğinin izlenmesi ve raporlanması için kullanılmaktadır. İçeriğindeki 5 bileşen ve 17 ilkeden iç kontrol ortamında nasıl yararlanılacağını öğrenmek amaçlanmaktadır.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

1. COSO ile ilgili genel kavramlar (Temel iç kontrol kavramları, COSO tarihçesi vb.)

2. COSO 2013 hedefleri

2.1 Operasyonel etkinlik

2.2 Raporlama

2.3 Mevzuata Uyum

3. COSO Bileşenleri

3.1 Kontrol Ortamı (Prensip #1-5)

3.2 Risk Değerlendirmesi (Prensip #6-9)

3.3 Kontrol Faaliyetleri (Prensip #10-12)

3.4 Bilgi ve İletişim (Prensip #13-15)

3.5 İzleme Faaliyetleri (Prensip #16-17)