Eğitimin Hedef Kitlesi

Denetim veya soruşturma departmanları gibi suistimal incelemesi gerçekleştiren birimler veya insan kaynakları ve hukuk departmanları gibi suistimal inceleme çalışmalarına destek olan birimlerde görev yapan çalışanlar.

Eğitimin Kapsamı

• Suistimal tanımı ve yöntemleri

• Suistimalin etkileri ve suiistimalci profili

• Suistimal Uyarı İşaretleri

• Suistimal Süreci

Eğitimin Amacı

Suistimal vakaları kamu veya özel sektör ayrımı olmaksızın tüm organizasyonlar için önemli bir tehdit olup maddi ve psikolojik etkileri hem şirketler hem de çalışanlar için yıkıcı olabilmektedir. Bu doğrultuda, eğitimimiz suistimal vakalarının öngörülmesine ve tespitine ilişkin farkındalığın attırılmasını amaçlamaktır. Ayrıca eğitimimiz kapsamında bir suistimal inceleme süreci adım adım ele alınmakta ve suistimal incelemelerine ilişkin önemli hususlar ile sıkça yapılan hatalara yer verilmektedir.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

• Suistimal Tanımı

• Suistimal Yöntemleri

- Suistimal Vakalarına Dair İstatistikler

- Örnek Vaka

• Suistimal Vakasının Şirketler Üzerindeki Etkileri

- Suistimal Vakalarının Etkilerine Dair İstatistikler

- Tespit Yöntemleri

• Suistimalci Profili

• Suistimal Uyarı İşaretleri

• Soruşturma Süreci

- Soruşturma İlkeleri

- Soruşturma Planlaması

- Kanıtların Toplanması

- İfade Alma Süreci

- Raporlama

• Suistimal İncelemesine Dair Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Unsurlar