11.100 Liderliğin Esasları

En Yakın Eğitim Tarihi

5 Gün
Katılım Ücreti:        6.000 ₺ + KDV

Yöneticilik tecrübesi olan orta ve üst seviyede yöneticiler, yanısıra; proje liderleri, takım liderleri,

İş hayatında başarı, muhasebe, finans, ekonomi, pazarlama, imalat ve benzeri alanlardaki çeşitli yetkinliklere aynı anda sahip olmayı gerektirir. Bununla birlikte, iş süreçlerini ve girişimlerini olduğundan daha karmaşık hale getiren, sıklıkla insan unsurudur. Söz konusu insan unsurlarının farkında olan yöneticiler, problemleri ortaya çıkaran kök nedenleri önceden tanımlar ve en aza indirirler.

Bu sayede, çalışanların bağlılığına ve iş performansına katkıda bulunan etkili yöneticiler, örgütsel etkinliği ve verimliliği daha az efor ile bir üst seviyeye taşıyabilirler. İnsan unsurunu, bir başka anlatımla çalışma ortamında nasıl davrandığımızı ve etkileşim kurduğumuzu inceleyen alan, organizasyonel davranıştır.

Liderliğin Esasları programı kapsamında, organizasyonel davranış alanında kabul görmüş motivasyon, karar alma, liderlik, ikna ve kültür gibi kavramların yanı sıra, davranışsal ve bilişsel stratejik yönetim kavramlarını inceliyoruz.

Programın amacı katılımcılara organizasyonel davranış ve temel yönetim kuramları hakkında uygulamalı ve interaktif bir öğrenme modeli ile farkındalık kazandırmak ve liderlik etkilerini derinleştirmek için etkili bir yol haritası sunmaktır.

Standart sınıf ortamının ötesine geçen kapsamlı, interaktif ve gerçek hayata uygulanabilir kavramlarla oluşturulmuş bu program ile ilk oturumdan itibaren gelişimi fark edeceksiniz.

Oturulardan, günlük yaşamınızda ve kurumunuz üzerinde hemen uygulamaya başlayabileceğiniz somut bilgilerle ayrılacaksınız. Liderliğin Esasları programı genel katılıma açık olup bir yandan farklı uzmanlıkların ve şirket kültürlerinin etkileşimi ile zengileşirken öte yandan da KPMG sektör uzmanlarının ve konuk konuşmacıların katılımı ile destekleniyor. Oturumların interaktif geçmesi için katılımcı sayısını kısıtlı tutuyoruz.

Eğitimlerimizde ilgili kavramları, evrensel olarak kabul görmüş kaynaklara atıfta bulunarak, vaka analizleri ile uygulamalı olarak aktarıyoruz.


Eğitim Programı

Modül 1:

 • Kendini Yönetme
 • Bireysel farkındalık
 • Etki Yaratma

Modül 2:

 • Diğerlerini Yönetme
 • Liderlik
 • Takım
 • Sonuç Alma

Modül 3:

 • Fonsiyonu ve Organizasyonu Yönetme
 • Strateji
 • Liderlik
 • Değişim