12.05 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatındaki Önemli Uygulamalar ve Güncel Değişiklikler

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
0.5 Gün
Katılım Ücreti:        3.600 ₺ + KDV

İnsan Kaynakları, Mali İşler Yöneticileri ve Çalışanları, İş ve İşveren Vekilleri, Tüm Çalışanlar

Katılımcılara, sosyal güvenlik prim destekleri, SGK mevzuatında uygulanan idari para cezaları ve indirimleri ile sosyal güvenlik mevzuatında yaşanan güncel değişimlerin aktarılarak firmaların avantaj elde etmelerinin yanı sıra sosyal güvenlik mevzuatındaki İş Kanunu ile ilgili önemli uygulamalara değinilecektir.

Her geçen gün artan işçilik maliyetlerini düşürmek, uygulamada görülen yanlış uygulamalar neticesinde karşılaşılan idari para cezaları ile ceza indirimlerinin tespit edilmesi ve güncel mevzuat değişiklikler ele alınacaktır. Katılımcılar nezdinde «4857 Sayılı İş Kanunu ile ilgili mevzuat güncel yargıtay kararları ışığında» farkındalık yaratılması, proaktif bir şekilde işe alım-çalışma düzeni, şekli-iş akdi fesih süreçlerinin yürütülerek dava riskinin maksimum ölçüde azaltılmasına yönelik olarak firmalara katkıda bulunması sağlanmaktadır.

Eğitim Programı
  • Güncel İstihdam prim teşvik uygulamaları,
  • işverenlerce dikkat edilmesi gereken konular,
  • Sosyal güvenlik mevzuatındaki son değişiklikler,
  • İş Sözleşmesi tipleri, farklı çalışma şekilleri,
  • Çalışma saatleri,
  • İş akdi feshi  ve feshe bağlı sonuçlar,
  • Arabuluculuk,
  • İşe iade ve tazminat/ücret alacağı davaları,