12.0 Kilidi Kırmak (Cinsiyet Eşitliği) Eğitimi

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
0.5 Gün
Katılım Ücreti:        3.000 ₺ + KDV

Toplumsal cinsiyet eşitliğini hayata geçirmeyi hedefleyen kurumlarda çalışan kişiler

Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve erkeğin kamusal ve özel hayatın bütün alanlarında eşit ölçüde görünürlüğünü, güçlendirilmesini, sorumluluk almasını ve katılımını ifade eder. Aynı zamanda kadınlarla erkekler arasında kaynak dağılımında eşitliği de ifade eder. Eğitim imkanlarına ulaşmada, iş gücüne katılımda, politik temsilde ilerleme göze çarpsa da; birçok alanda cinsiyet ayrımı devam etmekte ve erkekler geleneksel rollerini korurken; kadınların temel haklarını arama ve temsil edilme imkanları kısıtlanmaktadır. Kadınların siyasi karar alma ve üst düzey yönetim süreçlerinde dengeli bir şekilde temsil edilmesi demokrasinin önemli bir koşuludur ve kamu ve özel yönetiminin kalitesi açısından hayati önem taşımaktadır. Kalkınma ve modernleşme hedeflerinin, kadınların karar alma ve yönetim süreçlerinin her düzeyinde aktif katılımı olmaksızın gerçekleştirilmesi mümkün değildir; çünkü bu yetki pozisyonlarında bütün toplumu etkileyecek kararlar alınmaktadır.

Bu eğitimin amacı katılımcılarla kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak ve yönetim kademelerinde toplumsal cinsiyet perspektifini yerleştirmeye yönelik duyarlılık kazandırmak ve farkındalık yaratmaktır. Eğitim aynı zamanda şirketlerin kurumlarında bir dönüşüm yaratmayı hedefleyen her türlü girişiminde (plan, politika, program, proje…) cinsiyet eşitliği ilkesini hedeflerine dahil etmeleri için gerekli altyapıyı hazırlayacaktır.

Eğitim Programı

Temel Kavramlar ve Mevzuatlar

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Eşitsizlik ve Ayrımcılık

• Ayrımcılık

• Pozitif Ayrımcılık Yönetimde Cinsiyet Eşitsizliği

• Cam Tavanlar • Kraliçe Arı Sendromu

• İş Yaşam Dengesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Yönetim Olmak

• Gender Mainstreaming

• Dil Kullanımı

• Tutum ve Davranışlar