12.01 Güncel Gelişmeler Işığında İş Sürekliliği ve Kriz Yönetimi

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
0,5 Gün
Katılım Ücreti:        1.450 ₺ + KDV

İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve uygulanmasında görev alanların, temel bilgilendirme yapılması gereken yöneticilerin ve iş sürekliliği konusunda kendini geliştirmek isteyen tüm çalışanlar

• İş Sürekliliği Çerçevesi ve Stratejisinin Hazırlanması

• Süreç, Sistem, Varlık ve Risk Katalogların Oluşturulması

• Risk Değerlendirmesi

• İş-Etki Analizlerinin Oluşturulması

• Olağanüstü ve Acil Durum Planının Hazırlanması

• İş Sürekliliği planının (BCP) Hazırlanması

• Felaket Kurtarma Planının (DRP) Hazırlanması

• BT Süreklilik Planlarının ve Kurtarma Prosedürlerinin Hazırlanması

• Kriz Yönetimi ve Simülasyonun Oluşturulması

✓ Organizasyonda mevcut gelişmeler dahilinde bir bütün olarak etkin bir iş sürekliliğinin sağlanması

✓ Hizmet devamlılığının sağlanmasına ilişkin önlemlerin oluşturulabilmesi

✓ Mevcut vakalar da dahil olmak üzere olağan ve olağan dışı olaylar sonucu meydana gelen maddi zararın en aza indirilmesi

✓ İş sürekliliği yönetimi kapsamında geçerli olan mevzuata ve kamu yönlendirmelerine uyumun sağlanması

✓ Değişen çevresel şartların kısa ve uzun vadeli etkileri incelenerek mevcut duruma uyum sağlamaya yönelik önerilerin geliştirilmesi

Eğitim Programı

Eğitim Süresi: 3 Saat

• İş Sürekliliği Çerçevesi ve Stratejisinin Hazırlanması

• Süreç, Sistem, Varlık ve Risk Katalogların Oluşturulması

• Risk Değerlendirmesi

• İş-Etki Analizlerinin Oluşturulması

• Olağanüstü ve Acil Durum Planının Hazırlanması

• İş Sürekliliği planının (BCP) Hazırlanması

• Felaket Kurtarma Planının (DRP) Hazırlanması

• BT Süreklilik Planlarının ve Kurtarma Prosedürlerinin Hazırlanması

• Kriz Yönetimi ve Simülasyonun Oluşturulması