12.01 Kriz Yönetimi ve Kriz Yönetiminde Liderlik

En Yakın Eğitim Tarihi
16 Ekim Online

1 Gün
Katılım Ücreti:        5.000 ₺ + KDV

İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve uygulanmasında görev alanların, temel bilgilendirme yapılması gereken yöneticilerin ve iş sürekliliği konusunda kendini geliştirmek isteyen tüm çalışanlar

• İş Sürekliliği Çerçevesi ve Stratejisinin Hazırlanması

• Süreç, Sistem, Varlık ve Risk Katalogların Oluşturulması

• Risk Değerlendirmesi

• İş-Etki Analizlerinin Oluşturulması

• Olağanüstü ve Acil Durum Planının Hazırlanması

• İş Sürekliliği planının (BCP) Hazırlanması

• Felaket Kurtarma Planının (DRP) Hazırlanması

• BT Süreklilik Planlarının ve Kurtarma Prosedürlerinin Hazırlanması

• Kriz Yönetimi ve Simülasyonun Oluşturulması

✓ Organizasyonda mevcut gelişmeler dahilinde bir bütün olarak etkin bir iş sürekliliğinin sağlanması

✓ Hizmet devamlılığının sağlanmasına ilişkin önlemlerin oluşturulabilmesi

✓ Mevcut vakalar da dahil olmak üzere olağan ve olağan dışı olaylar sonucu meydana gelen maddi zararın en aza indirilmesi

✓ İş sürekliliği yönetimi kapsamında geçerli olan mevzuata ve kamu yönlendirmelerine uyumun sağlanması

✓ Değişen çevresel şartların kısa ve uzun vadeli etkileri incelenerek mevcut duruma uyum sağlamaya yönelik önerilerin geliştirilmesi

Eğitim Programı

Eğitim Süresi: 6 Saat

• İş Sürekliliği Çerçevesi ve Stratejisinin Hazırlanması

• Süreç, Sistem, Varlık ve Risk Katalogların Oluşturulması

• Risk Değerlendirmesi

• İş-Etki Analizlerinin Oluşturulması

• Olağanüstü ve Acil Durum Planının Hazırlanması

• İş Sürekliliği planının (BCP) Hazırlanması

• Felaket Kurtarma Planının (DRP) Hazırlanması

• BT Süreklilik Planlarının ve Kurtarma Prosedürlerinin Hazırlanması

• Kriz Yönetimi ve Simülasyonun Oluşturulması