Eğitimin Hedef Kitlesi

Şirketlerin yönetim, insan kaynakları ve mali işler fonksiyonlarında yer alan personele veya bu alanlarda kariyer yapmak isteyen kişiler

Eğitimin Kapsamı

Eğitimimizin amacı; şirketlerin yönetim, insan kaynakları ve mali işler fonksiyonlarında yer alan personele veya bu alanlarda kariyer yapmak isteyen kişilere; İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu çerçevesinde bordro hesaplamaları ile ilgili terim ve mevzuat hakkında bilgi vermek ve örnek bordro uygulamaları ile bu alandaki teknik bilgilerini arttırmaktır. Katılımcılar eğitim sırasında ilgili mevzuat ve bordro hesaplamaları ile ilgili gündemdeki sıkça sorulan sorulara cevap bulacaktır.

Eğitimin Amacı

Eğitimimiz sırasında bordro uygulamaları ile ilgili temel kavramlar ve ilgili mevzuat (İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu) üzerinde durulacak ve örnek uygulamalar ile kişilerin teknik bilgileri arttırılacaktır. Katılımcılar bordro süreçleriyle ilgili özellikli durumlar ve bu süreçte karşılaşılabilecek sorunlar hakkında bilgilendirilecek ve en iyi uygulama örneklerini görme fırsatı bulacaktır.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

İş Kanunu & Bordro Uygulamaları

• İş sözleşmesi & Sözleşme türleri

• Çalışma süreleri

• Ücretin tanımı ve öğeleri

• Nakdi ve ayni Ücret nedir?

• Fazla mesai ve fazla çalışma hesaplamaları

• Kıdem & ihbar hesaplamaları

• İzin ücret hesaplamaları

• Sağlık ve hayat sigortalarının bordroya yansıtılmasındaki esaslar

• Bordro hesaplama örnekleri