Eğitimin Hedef Kitlesi

Mali İşler, İK ve şirket yönetimi

Eğitimin Kapsamı

Resmi Gazete ile yayımlanan MuhSGK tebliği, amacı, uygulaması, yasal dayanakları, uygulamada yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerimizi kapsamaktadır.

Eğitimin Amacı

Eğitimimizde 01.01.2018 tarihi itibariyle tüm Türkiye’ de uygulanmaya başlayan olan MuhSGK beyannamesi ile ilgili hem yasal bilgi verilecek hem de pratikte yaşanan sorunlar, ve sorunları yaşamamak adına çözüm önerilerimiz anlatılacak olup, mali işler, insan kaynakları ve şirket yönetimine açıklanmaya çalışılacaktır.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

Eğitim Süresi: 4 saat

1. Yasal Dayanak

2. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Beyan Edilecek Unsurlar

3. Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesinde Hangi Bildirimler Yapılacak?

4. Hazırlanma Şekli

5. Düzeltme / İptal / Ek Beyannameler Nasıl Düzenlenecektir.

6. Beyannamelerin Verilme Süreleri ve Ödeme Tarihleri

7. Geç Yapılan Bildirimler

8. Soru Cevap