Dr. Mustafa Kılıç

Deneyim

Sosyal Güvenlik Kurumu– Eski Denetmen

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Denetmenliği (2012/ Ocak- 2013/ Temmuz)

Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Denetmenliği (2013/ Temmuz- 2019/ Haziran)

Yükseköğretim Denetleme Kurulu/ Denetleme Uzmanı (2019/ Temmuz- 2020/ Ekim)

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (2015- 2019)

Sosyal güvenlik ve Üniversitelerin denetlenmesi konusunda birçok inceleme, soruşturma ve denetim gerçekleştirmiştir. Ayrıca, uzmanlık alanına yönelik olarak çok sayıda eğitim, seminer ve oturumda görev almıştır. İş ve sosyal güvenlik alanında bir yüksek lisans tezi, bir seminer çalışması, birisi uluslararası olmak üzere iki sempozyum bildirisi ve hakemli dergilerde yayınlanan 4 adet makalesi bulunmaktadır. Sahte Sigortalılık konusunda doktora tezini yazmıştır.

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

Balıkesir Üniversitesi/ Kamu Yönetimi (Lisans- 2010/Haziran)

Pamukkale Üniversitesi/ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Yüksek Lisans- 2014/Mayıs)

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE)/Kamu Yönetimi (Yüksek Lisans- 2017/Aralık)

Gazi Üniversitesi/ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Doktora- Tez Aşamasında)