12.08 İş Hukuku

En Yakın Eğitim Tarihi
11 Tem - 12 Tem Online

1 Gün
Katılım Ücreti:        4.500 ₺ + KDV

Üst düzey yöneticiler, İnsan Kaynakları yetkilileri, şirket avukatları, departman yöneticileri ve İş Hukuku bilgisine ihtiyaç ya da ilgi duyan herkes

İşveren ve işçi ilişkilerinin kurulması, yürütülmesi ve sona ermesine ilişkin hukuki konuları ve İş Hukuku’nun güncel sorunlarına ilişkin değerlendirmeleri kapsayan bir eğitimdir. İşçi, işveren ve iş ilişkileri günlük iş hayatının bir parçası olmakla birlikte bu ilişkilerde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar bulunmaktadır. Özellikle pandemi ile şekillenen yeni çalışma koşullarının hukuki boyutunu da ele alacağımız bu eğitimde, güncel düzenlemeler ve bu doğrultuda iş mevzuatı yeni bir bakış açısı ile ele alınmaktadır.

Eğitimimizin amacı, şirket yöneticilerinin iş ilişkilerini hukuka uygun bir şekilde yürütebilmeleri için gerekli farkındalık ve bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamak; mevcut bilgilerini yargı uygulamaları ışığında güncellemektir.

Eğitim Programı

1.Temel Kavramlar

2. İş Sözleşmesi Çeşitleri Ve İş Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

3. İş Sözleşmesinin Devamı Süresince Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

4. İş Sözleşmesinin Fesih Usulü

5. Hukuki Süreçler

6.Pandeminin İş İlişkisine Etkileri