12.09 Cinsiyet Eşitliği Eğitimi

En Yakın Eğitim Tarihi
19 Temmuz Online

0,5 Gün
Katılım Ücreti:        1.450 ₺ + KDV

Toplumsal cinsiyet eşitliğini hayata geçirmeyi hedefleyen kurumlarda çalışan kişiler

Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve erkeğin kamusal ve özel hayatın bütün alanlarında eşit ölçüde görünürlüğünü, güçlendirilmesini, sorumluluk almasını ve katılımını ifade eder. Aynı zamanda kadınlarla erkekler arasında kaynak dağılımında eşitliği de ifade eder. Eğitim imkânlarına ulaşmada, iş gücüne katılımda, politik temsilde ilerleme göze çarpsa da; birçok alanda cinsiyet ayrımı devam etmekte ve erkekler geleneksel rollerini korurken; kadınların temel haklarını arama ve temsil edilme imkânları kısıtlanmaktadır. Bu eşitsizliğinin nedenlerinin anlaşılır olmasını sağlayan en önemli kavram toplumsal cinsiyettir. Toplumsal cinsiyet kavramı,toplum tarafından kadınlara ve erkeklere bazı sorumluluklar ve görevler yüklenmesi ifade ediyor. Bu durum, çocukluktan itibaren bireylerin toplumdaki yerlerine dair belirli önyargılar ile yetiştirilmesine neden oluyor. Yapılan birçok araştırma bu önyargılar ile mücadele edilerek kadınlar ve erkeklerin eşit konuma gelmesi durumunda toplumların büyük fayda sağlayacağını gösteriyor.

Cinsiyetler arasında eşitliğin sağlanması sağlıklı gelişim, insan hakları ve insani kalkınma bakımından kritiktir. Kadının ikincil konumuna neden olan toplumsal cinsiyet rolleri çocukluktan itibaren aile ve toplumsal hayattaki öğretilerle oluşur. Kadınların güçlenmesi ve eşitliğin sağlanmasında söz sahibi kişilerin de sorumluluğu ve yapabilecekleri vardır. Sonuç olarak söz konusu eğitim toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nedenleri ve sonuçlarına dair katılımcılar nezdinde farkındalık yaratmak ve bütüncül bir yaklaşımla iş kültüründe ve sosyal hayatta daha eşitlikçi modeller geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Eğitim Programı

1. Kavramları Anlamak

• Cinsiyet/Toplumsal Cinsiyet

• Toplumsal Cinsiyette Eşitlik/Eşitsizlik/Ayrımcılık

• Uluslararası /Ulusal Veriler

2. Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Temsili

• Eğitim/ Çocukluk Dönemi

• Siyasi Yaşama Katılım

• Çalışma Hayatı

• Aile İçi İlişkiler

3. İşyerinde Cinsiyet Eşitliği Hedefi

• İş Yaşam Dengesi

• Dil Kullanımı

• Tutum ve Davranışlar