Eğitimin Hedef Kitlesi

Mali İşler, Bütçe ve Raporlama departmanı çalışanlar, enflasyon muhasebesi uygulamaları ile mesleki olarak ilgili olan çalışanlar

Eğitimin Kapsamı

Ülkemizde 2004 yılından bu yana ilk kez enflasyon düzeltmesi 2023 yılı sonunda uygulanacaktır. Enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın ülkemizdeki işletmelerin 31.12.2023 tarihli finansal tabloları, vergi mevzuatına göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır. Ülkemizdeki pek çok işletmeyi ilgilendiren bu durum enflasyon düzeltmesi kurallarının ve enflasyon muhasebesinin Vergi Usul Kanunu (VUK) açısından nasıl yapılması gerektiğinin bilinmesini de bir ihtiyaç haline getirmiştir. Bu kapsamda VUK açısından enflasyon düzeltmesine ilişkin düzenlemeler ve enflasyon muhasebesi uygulaması hem teorik hem de pratik örnekler ile kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır.

Eğitimin Amacı

Bu eğitim ile amaçlanan işletmelerin mali İşler, bütçe ve raporlama departmanı çalışanları ve enflasyon muhasebesi uygulamaları ile mesleki olarak ilgili olan çalışanlara konuya ilişkin teorik ve pratik bilgileri aktarmaktır.

Eğitimin Seviyesi

İleri Düzey

Eğitim Programı

• Enflasyon kavramı ve enflasyonun etkileri

• Enflasyon muhasebesi kapsamında yapılan geçmiş ve mevcut düzenlemeler

• VUK kapsamında enflasyon muhasebesi

- VUK kapsamında enflasyon düzeltmesi öncesi gerekli işlemler

-VUK kapsamında enflasyon düzeltmesi işlemleri

- Enflasyon düzeltmesine ilişkin muhasebeleştirme işlemleri

• Örnek Uygulamalar