Emre Selçuk Sarı

Deneyim

• 2006 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır.

• 2009 yılında yüksek lisansını, 2015 yılında doktorasını tamamlamış ve aynı yıl Doktor unvanını almıştır.

• 2017 yılında Yardımcı Doçent, 2021 yılında Doçent Unvanını almıştır.

• Halen İstanbul Üniversite İşletme Fakültesi’nde Doç.Dr. unvanı ile görev yapmaktadır.

• İstanbul Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler vermektedir.

• UFRS, konvansiyonel bankacılık ve katılım bankacılığı, finansal muhasebe ve yönetim muhasebesi alanlarında eğitimler vermektedir.

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

• Lisans: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, 2006

• Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe Bilim Dalı, 2009

• Doktora: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Muhasebe Bilim Dalı, 2015

• İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü, İşletme Ağırlıklı İngilizce Programı Sertifikası, 2008