Eğitimin Hedef Kitlesi

Maliyet muhasebecileri, Finans yöneticileri, Muhasebeciler, Finansçılar, Maliyetin finansal tablolar üzerindeki etkilerini öğrenmek isteyen Üretim yöneticileri

Eğitimin Kapsamı

Kâr etmek her firma için önemli bir amaçtır. Kârın iki belirleyicisinden birisi gelirler ise, diğeri o gelirleri elde etme sürecinde tüketilen mal ve hizmetlerin maliyetidir. Maliyet muhasebesinin temel amacı, gerek dış raporlama için, gerek çeşitli konularda karar verme, planlama ve kontrol faaliyetleri için işletme yönetiminin ihtiyaç duyduğu maliyet bilgilerini üretmektir. Bu eğitim ile, işletmelerin yönetim kademelerinde çalışan teknik ve idari personele maliyet muhasebesi ile ilgili bilgilerin verilmesi, örnek uygulamalar üzerinde çalışılarak onların yönetim fonksiyonlarını yerine getirirken daha etkili olmalarına yardımcı olunması amaçlanmaktadır.

Eğitimin Amacı

Örneklerle Tek Düzel Hesap Planı ve Vergi Kanunlarına göre eğitime katılanlara maliyet muhasebesi uygulamalarının daha etkin olarak kullandırılması amaçlanmaktadır

Eğitimin Seviyesi

Temel Seviye

Eğitim Programı

- Stoklara ilişkin vergisel uygulamalar

- Stok Değerleme Yöntemleri

- Üretim Maliyetlerinin Esasları

• Dağıtım

• Değerleme

• Fire

• İşçilik

• Stok

- Vergisel Uygulamalar

- İmha ve Takdir Komisyonu Uygulamaları

- Vergi incelemelerinde maliyetlere ilişkin önem arz eden hususlar