Eğitimin Hedef Kitlesi

Mevzuatın izin verdiği çerçevede vergi planlaması yapmak isteyen tüm karar alıcılar ve mali işler çalışanları

Eğitimin Kapsamı

Artan işletme giderleri sebebiyle kurumlar tasarruf yapabileceklere alanlara yönelmektedir. Üretim, alım, satım ve diğer süreçler çok iyi yönetilse dahi şirketler muhasebede uygulanması atlanılan avantaj, destek, muafiyet ve istisnalar nedeniyle ciddi mali kayıplarla karşılaşabilmektedirler. Bu nedenle, işletmelerin vergisel gelişmeleri yakından takip edip vergi tasarrufu sağlayabilecekleri konular hakkında bilgi sahibi olmaları maliyetlerinin azalması adına önem arz etmektedir.

Eğitimin Amacı

Eğitimimizin amacı, şirketlerin muhasebe ve finans bölümü Yönetici ve çalışanları nezdinde vergi tasarrufu sağlayabilecekleri konular hakkında farkındalık yaratmak ve bu kişilerin vergi muhasebesinde günceli yakalamalarına yardımcı olmaktır.

Eğitimin Seviyesi

İleri Düzey

Eğitim Programı

İhracat Götürü Gider Uygulaması (Mahkeme Kararları ışığında)

Nakit Sermaye Artışına Sağlanan Vergi İndirimleri 

İyi Mükellef İndirimi – Faydalanmak Çok Kolay (GVK Mükerrer 121) 

Yatırım Teşvik Belgesine Bağlı İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

Finansman Gider Kısıtlamasına Tabi Olmamak Adına Atılabilecek Adımlar 

Binek Otomobil Gider Kısıtlamasına Tabi Olmamak Adına Atılabilecek Adımlar 

Yeniden Değerleme (VUK Geçici 31, 32 ve VUK Mükerrer 298 ışığında) 

Hızlandırılmış Amortisman 

Yenileme Fonu 

Vergi Affı

Diğer Önemli Vergisel Düzenlemeler

 • 6728 Sayılı Kanun (Özellikle Damga Vergisi Açısından Getirilen Faydalar) 
 • 6745 Sayılı Kanun (Yatırıma Katkı Tutarının Endekslemeye Tabi Tutulma İmkanı) 
 • 6770 Sayılı Kanun (Yatırım Teşvik Mevuzatında Sağlanan Faydalar) 
 • 7033 Sayılı Kanun (OSB’lerdeki Binalara Emlak Vergisi Muafiyeti) 
 • 7061 Sayılı Kanun (Taşınmaz Satış Kazancının Vergilendirilmesi) 
 • 7103 Sayılı Kanun (İkale Sözleşmesi ve Avantajları, Takdir Komisyonu Olmaksızın İmha, İmalatta ve Ar-Ge’de Kullanılan Makinelere Getirilen Amortisman ve KDV Faydası)
 • 7104 Sayılı Kanun (Ayni Bağışta KDV, KDV İndirim Süresinin Uzatılması ve Hurdaya Ayrılan Sabit Kıymetlerde KDV Düzeltimi) 
 • 7161 Sayılı Kanun (Kur Farklarının KDV’si) 
 • 7256 Sayılı Kanun (KV İndirimi ve Mikro İhracata Teşvik) 
 • 7326 Sayılı Kanun (Tarhiyat Nasıl Minimize Edilebilir) 
 • 7338 Sayılı Kanun (Amortisman Faydası, Şüpheli Alacaklarda Yeni Dönem, İnceleme Safhasında Pişmanlıkla Beyan, Maliyet Bedeli Kavramı vb. Değişiklikler)