Serter Tanyeri

Deneyim

  • 2009-2012 arasında Ernst & Young’ta Vergi departmanında çalışmıştır.
  • Yaklaşık üç yıl bu şirkette çalıştıktan sonra Arkas Holding’te iç denetçi olarak çalışmaya başlamıştır.
  • Bu görevinde finansal denetime ek olarak operasyonel denetimlerde bulunmuş ve grup şirketlerinde riski erken saptama çalışmalarında görev almıştır.
  • Mali müşavirlik stajını tamamlayarak 2013 yılında SMMM unvanına hak kazanmıştır.
  • Mart 2013 döneminde KPMG Türkiye bünyesine katılan Serter Tanyeri, halen Vergi bölümünde Kıdemli Müdür olarak görevini sürdürmektedir.
  • Üretim, Hizmet, Ticaret, Madencilik, Limancılık sektörlerinde vergi mevzuatı tecrübesine sahiptir.

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

  • Yüksek Lisans: Yaşar üniversitesi, MBA, Tam Burslu, 2011
  • Lisans: İzmir Ekonomi Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü, Tam Burslu,
  • 2009 Lisans: İzmir Ekonomi Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Çift Anadal Programı, Tam Burslu,
  • 2009 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) unvanına sahiptir.