Eğitimin Hedef Kitlesi

Risk yönetimi, kredi analitiği, veri madenciliği, aktüerya, hazine ve müşteri kampanya, pazar tahmini yapan çalışanlar

Eğitimin Kapsamı

Eğitim programımız iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk kısımda R dilinin genel özellikleri, veri yapıları, dış kaynaklarla veri alışverişi ve R ile fonksiyonel programlama uygulamalı örneklerle anlatılacaktır. İkinci kısımda veri analizinin grammar’i kabul edilen tidyverse uygulamaları anlatılacaktır.

Eğitimin Amacı

Katılımcıların R istatistiksel programlama dilinin analiz gücünü kendi profesyonel alanlarında uygulayabilmelerini amaçlamaktadır.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

Eğitim Süresi: 3 gün * 3'er saat

1. R ile Analistliğe Giriş

2. Veri Kaynaklarına Erişim

  • Excel, csv, txt, SAS, SPSS dosyalarına erişim
  • Veri tabanlarına erişim
  • İnternetten veriye erişim

3. Fonksiyonel Programlamaya Giriş

4. Tidyverse ile Veri Analizine Giriş Veri Özetleme Veri Birleştirme Veri Düzenleme Veri Analizi Uygulamaları

5. Tidyverse ile Seçilmiş Örnekler

6. Genel Değerlendirmeler