Eğitimin Hedef Kitlesi

Risk yönetimi, kredi analitiği, hazine, veri madenciliği, aktüerya ve müşteri kampanya, pazar tahmini yapan çalışanlar

Eğitimin Kapsamı

Eğitim programımız iki ana bölümden oluşmaktadır: İlk bölümde Python programlama dilinin genel özellikleri, veri tipleri ve yapıları, dış kaynaklarla veri alışverişi ve Python ile fonksiyonel programlama uygulamalı örneklerle anlatılacaktır. İkinci kısımda Python’daki en önemli iki sayısal ve veri analiz paketleri olan NumPy ve Pandas ile uygulamalı veri analizi banka örnek olayları ile anlatılacaktır.

Eğitimin Amacı

Eğitim, katılımcıların Python programlama dilini uzmanı oldukları alanlarda etkin biçimde kullanmalarını amaçlamaktadır.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

Eğitim Süresi: 3 gün * 3'er saat

• Python’a Giriş

• Veri Tipleri ve Değişkenler

• Veri Yapıları

• Temel İfadeler

• Kontrol Yapıları

• Döngüler

• Fonksiyonlar

• Dosyalar ile Çalışmak

• Modüller ve Paketler

• NumPy

• Pandas

• Seriler ile Analizler

• DataFrame ile Analizler

• Genel Değerlendirmeler