Eğitimin Hedef Kitlesi

UFRS raporlama yapan bölüm yöneticileri ve çalışanları

Eğitimin Kapsamı

UMS/TMS 12 Gelir Vergisi standardının amacı kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergilerin muhasebeleştirilerek finansal tablolara yansıtılmasına ilişkin esasları belirlemektir. Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergilerin muhasebeleştirilmesinde en önemli husus cari ve ilerideki dönemlerde vergisel sonuçların belirlenmesidir. UMS/TMS 12 Gelir Vergisi standardı yasal vergi karşılıklarına ilave olarak UFRS’ye uygun raporlama sırasında oluşan vergilendirilebilir ve indirilebilir geçici farkların vergi etkisinin hesaplanmasının gerekliliğini ortaya koymuştur.

Eğitimin Amacı

Eğitimimizin amacı, özellikle UMS 12- Gelir Vergisi uygulamasında karşılaşılan sorunların çözümünde destek olmak, yapılan son değişiklikler hakkında bilgilerinizi tazelemek ve teori yanında uygulama örnekleriyle bilgilerinizi pekiştirmektir.

Eğitimin Seviyesi

İleri Düzey

Eğitim Programı

Eğitim Süresi: 3 saat

 • Kurum Kazancı Ticari Kar (UFRS)
 • Mali Kar Farklılıklara neden olan unsurlar
 • Temel Kavramlar
 • Vergi oranı Vergi değeri
 • Zamanlama farklılıkları
  • Sürekli farklar
  • Geçici farklar
 • Dönem Vergi Borç ve Alacakları
 • Ertelenmiş Vergi Borç ve Alacakları
 • Vergilendirilebilir geçici farklar
 • İndirilebilir geçici farklar
 • Kullanılmamış mali zararlar ve vergi avantajları
 • Dönem Vergisinin ve Ertelenmiş Verginin Muhasebeleştirilmesi
 • Açıklamalar
 • Uygulama Örneği