Eğitimin Hedef Kitlesi

Mali İşler, Bütçe ve Raporlama departmanları çalışanları

Eğitimin Kapsamı

Finansal tabloların temel amacı finansal tablo kullanıcılarına karar almada ihtiyaç duydukları finansal bilgileri zamanında ve doğru bir şekilde sunabilmektir. Yaşanan ekonomik gelişmeler neticesinde finansal tabloların anlamlı bilgi sunabilmeleri için enflasyon düzeltmesi yapılması bir gereklilik haline gelmiştir. Enflasyon muhasebesinin uygulanması ile finansal tabloların gerçek durumu yansıtır hale gelmesi sağlanmış olacaktır. Ayrıca, enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın ülkemizdeki işletmelerin 31.12.2023 tarihli finansal tabloları, vergi mevzuatına göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır. Bu çerçevede enflasyonun finansal tablolara olan etkileri, enflasyon muhasebesine ilişkin düzenlemeler ve yüksek enflasyonlu ekonomilerde finansal tablolarda enflasyon düzeltmesi konuları kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır.

Eğitimin Amacı

Bu eğitim ile amaçlanan işletmelerin yönetim, mali işlet, bütçe ve raporlama kademelerine enflasyon muhasebesi konusunda temel ve teknik bilgileri aktarmaktır.

Eğitimin Seviyesi

İleri Düzey

Eğitim Programı

• Finansal Tablolar ve enflasyonun finansal tablolara etkisi

• Enflasyon muhasebesi kavramı ve enflasyon muhasebesi koşulları

• VUK kapsamında enflasyon muhasebesi

• UMS 29 – Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı ve Türkiye’de enflasyon muhasebesine ilişkin düzenlemeler

• Parasal ve parasal olmayan kalem ayrımı

• Bilanço kalemlerinde enflasyon düzeltmesi uygulanması

• Gelir tablosu kalemlerinde enflasyon düzeltmesi uygulanması

• Parasal kazanç/kayıp hesaplaması

• Örnek uygulamalar