Eğitimin Hedef Kitlesi

Forward, Futures, Opsiyon ve Swap gibi türev ürün sözleşmelerine taraf olan işletmelerin muhasebe bölümlerinde çalışanlar

Eğitimin Kapsamı

Döviz, faiz ve mal fiyatlarında yaşanan dalgalanlar işletmeleirn finansal performanslarını önemli ölçüde etkileyebilmekte ve işletmeler bu dalgalanmalara karşı finansal olarak korunmak için türev ürün sözleşmelerine taraf olabilmektedirler. Eğitim kapsamında örnek uygulamalar yardımıyla taraf olunan türev ürün sözleşmelerinin ne şekilde muhasebeleştirileceği ve raporlanacağı aktarılacaktır.


Eğitimin Amacı

UFRS 9 kapsamında taraf olunan türev ürün sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesi ve finansal tablolarda sunulmasına ilişkin katılımcılara bilgi aktarılması amaçlanmaktadır.

Eğitimin Seviyesi

İleri Düzey

Eğitim Programı

Muhasebe Teorisinde Finansal Araçlar

İlgili Yasal Düzenlemeler Türev Ürün Sözleşmeleri

Forward

Futures

Opsiyon

Swap

Riskten Korunma Muhasebesi

Örnek Uygulamalar