Eğitimin Hedef Kitlesi

Mali İşler, Bütçe ve Raporlama departmanları çalışanları

Eğitimin Kapsamı

Finansal tabloların temel amacı finansal tablo kullanıcılarına karar almada ihtiyaç duydukları finansal bilgileri zamanında ve doğru bir şekilde sunabilmektir. Yaşanan ekonomik gelişmeler neticesinde finansal tabloların anlamlı bilgi sunabilmeleri için enflasyon düzeltmesi yapılması bir gereklilik haline gelmiştir. Enflasyon muhasebesinin uygulanması ile finansal tabloların gerçek durumu yansıtır hale gelmesi sağlanmış olacaktır. Ayrıca, enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın ülkemizdeki işletmelerin 31.12.2023 tarihli finansal tabloları, vergi mevzuatına göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır. KGK tarından alınan karara göre de finansal tablolarını Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS/UFRS) ile Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)’ye göre hazırlayan işletmelerin 31 Aralık 2023 tarihli ve sonrasındaki dönemlere ait finansal tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutmaları gerekmektedir. Bu çerçevede enflasyonun finansal tablolara olan etkileri, enflasyon muhasebesine ilişkin düzenlemeler ve yüksek enflasyonlu ekonomilerde finansal tablolarda enflasyon düzeltmesi konuları kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır.

Eğitimin Amacı

Bu eğitim ile amaçlanan işletmelerin yönetim, mali işler, bütçe ve raporlama kademelerine enflasyon muhasebesi konusunda temel ve teknik bilgileri aktarmaktır.

Eğitimin Seviyesi

İleri Düzey

Eğitim Programı

• Finansal Tablolar ve enflasyonun finansal tablolara etkisi

• Enflasyon muhasebesi kavramı ve enflasyon muhasebesi koşulları

• UMS 29 – Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı ve Türkiye’de enflasyon muhasebesine ilişkin düzenlemeler

• BOBİ FRS Bölüm 25 – Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama

• Parasal ve parasal olmayan kalem ayrımı

• Bilanço kalemlerinde enflasyon düzeltmesi uygulanması

• Gelir tablosu kalemlerinde enflasyon düzeltmesi uygulanması

• Parasal kazanç/kayıp hesaplaması

• Örnek uygulama uygulamalar