Eğitimin Hedef Kitlesi

Muhasebe, Finans, Bütçe, Raporlama bölümlerinin çalışanları ve UFRS verileri ile karar alan tüm kullanıcılar

Eğitimin Kapsamı

  • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) genel bakış
  • VUK değerleme hükümleri ile UFRS değerleme hükümlerinin karşılaştırılması.

Uygulamada çoğu sektörü ilgilendiren standartlardan hareketle UFRS ile yasal raporlama arasındaki temel farklılıklara değinen eğitim programımızı şirketlerin mali işler bölümlerinde görevli her seviyede personeline öneriyoruz.

Eğitimin Amacı

Eğitimimizin amacı, katılımcılarımızı Türk Ticaret Kanunu ile birlikte gündeme gelen Uluslararası Finansal Raporlama Standartları hakkında bilgilendirmek ve uygulamada önemlilik arz eden konularda VUK Değerleme Hükümleri ile temel farklılıkları açıklamaktır.

Eğitimin Seviyesi

Temel Seviye

Eğitim Programı

• UFRS’nin gelişimi ve amaçları

• Türkiye’de finansal raporlamanın gelişimi ve UFRS’nin uygulanma alanları

• VUK ve UFRS’de yer alan değerleme ölçütleri

• VUK ve UFRS arasındaki başlıca değerleme farklılıkları

• VUK ve UFRS arasındaki farklılıkların finansal raporlamaya etkileri

• VUK çerçevesinde hazırlanmış finansal tabloların UFRS çerçevesinde hazırlanmış finansal tablolara çevrim süreci

• Örnek uygulamalar ile VUK finansal tablolarının UFRS finansal tablolarına dönüştürülmesi